Pilotný projekt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pilotný projekt je projekt, ktorý sa vzťahuje na prvotnú fázu zavádzania systému (napr. do výroby, štúdia, atď.), so zameraním na obmedzený rozsah konečného riešenia. Rozsah môže byť obmedzený počtom používateľov, absolvovanie určitej časti výroby, prípadne štúdia, ktoré do určitej časti otestuje pripravenosť daného riešenia pre konečné nasadenie do reálneho výstupu. Ide o čiastkovú realizáciu daného výstupu s cieľom otestovať funkčnosť, prípadne zhodnotiť, či daný proces je adaptovateľný v danom prostredí. Cieľom pilotného projektu je otestovať, často v produkčnom prostredí, či systém funguje tak, ako bol navrhnutý a či má predpoklady na konečnú implementáciu.