Plánovanie výroby pomocou počítača

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Plánovanie výroby pomocou počítača alebo CAP (copmputer-aided production planning) je jednou časťou systému počítačom podporovaného inžinierstva, tzv. CAE. Ide o počítačom podporované plánovanie, prípravu dát pre čiastkové činnosti a návody na montáž.


CAP má 4 základné funkcie:

  • zhotovenie pracovných plánov
  • výber prostriedkov
  • zhotovenie návodov na montáž
  • NC programovanie