Plávajúci menový kurz

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Plávajúci menový kurz (iné názvy: plávajúci kurz, plávajúci výmenný kurz, pohyblivý (menový/výmenný) kurz, fluktujúci (menový/výmenný) kurz, floating, pružný (menový/výmenný) kurz, flexibilný (menový/výmenný) kurz) je menový kurz, ktorý sa mení (primárne) podľa dopytu a ponuky po danej mene. Mena, ktorá používa plávajúci výmenný kurz, sa nazýva plávajúca mena. Opakom plávajúceho menového kurzu je pevný menový kurz.

Rozlišuje sa:

  • voľný/voľne/čistý plávajúci/fluktujúci/pružný/flexibilný (menový/výmenný) kurz alebo voľný/čistý floating alebo plávajúci (menový/výmenný) kurz [v užšom zmysle]: Kurz je určovaný na trhu zahraničných mien na základe dennej ponuky a dopytu bez výraznejších intervencií zo strany centrálnej banky. Tento režim nevyžaduje žiadne alebo len nízke rezervy v cudzej mene.
  • riadený/špinavý plávajúci/fluktujúci/pružný/flexibilný (menový/výmenný) kurz alebo riadený/špinavý floating: Kurz je určovaný na trhu zahraničných mien na základe dennej ponuky a dopytu, pričom centrálna banka intervenuje, aby dosiahla alebo udržala želanú úroveň kurzu a nie je pri tom obmedzovaná vopred určenými pravidlami. Takýto kurzový režim malo napríklad Slovensko v rokoch 1998-2008.