Preskočiť na obsah

Planckova hmotnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Planckova hmotnosť (symbol ) je jednotka hmotnosti v systéme Planckových jednotiek zavedená fyzikom Maxom Planckom. Je považovaná za „prirodzenú” jednotku, pretože je vyjadrená pomocou troch základných fyzikálnych konštánt — rýchlosti svetla, Planckovej konštanty a gravitačnej konštanty. Planckova hmotnosť je hmotnosť telesa, ktorého Schwarzschildov polomer je rovný jeho Comptonovej vlnovej dĺžke delenej π.

Hodnota[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnota Planckovej hmotnosti je daná jednoduchým vzťahom

Roku 2002 vydala CODATA odporúčanie používať pre Planckovu hmotnosť hodnotu

Dve čísla umiestnené v zátvorkách značia neistotu (štandardnú odchýlku) posledných dvoch cifier hodnoty.

Vo fyzike častíc a kozmológii sa častejšie používa redukovaná Planckova hmotnosť, ktorá je daná vzťahom

.

Pridaním člena 8π sa zjednodušia niektoré rovnice popisujúce gravitáciu.

Na rozdiel od väčšiny Planckových jednotiek je Planckova hmotnosť pre ľudí viac-menej predstaviteľná — hmotnosť blchy je približne 4000 až 5000 mP.

Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Planckova hmotnosť je hmotnosť čiernej diery, ktorej Schwarzschildov polomer násobený π je rovný jej Comptonovej vlnovej dĺžke. Polomer takejto čiernej diery je približne Planckova dĺžka.