Plavidlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Plť už nepatrí do kategórie plavidiel

Plavidlo je umelá plávajúca konštrukcia na akúkoľvek ľudskú činnosť na vodnej ploche, v zmysle Zákona o vnútrozemskej plavbe s výnimkou plte, ktorá sa vzhľadom na jej charakter, konštrukciu a ovládateľnosť klasifikuje ako plávajúce teleso. Plavidlo sa využíva najmä na prepravu osôb alebo nákladu, pri rôznych službách alebo prácach na vode, stavbe alebo ťažbe surovín.

Právne definície[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa Zákona o vnútrozemskej plavbe sa plavidlom (na účely vnútrozemskej plavby) rozumie:[1]

 • loď vnútrozemskej plavby,
 • malé plavidlo (plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 osôb, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m. Nie je postavené alebo určené na tlačenie, vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami),
 • prievozná loď (tiež tzv. trajekt alebo kompa - plavidlo, ktoré slúži na prekonávanie vodnej prekážky a vykonávanie lodnej prepravy cez vodnú plochu),
 • plávajúci stroj (plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vode, vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia stanica, ekologický zberač),
 • plávajúce zariadenie (plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, plávajúca plaváreň, plávajúci dok, obytné plavidlo, tzv. hausbót).

V rokoch 2001 - 2003 ten istý zákon v definícii obsahoval od malých plavidiel aj samostatnú položku rekreačné plavidlo, Toto sa definuje ako plavidlo bez ohľadu na spôsob pohonu, s dĺžkou lodného telesa od 2,5 m do 24 m, určené na ššportové a oddychové účely, pričom sa nelimituje počet ľudí na jeho palube.[2]
V predchodcovi súčasného zákona, t.j. v pôvodnom zákone č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, ktorý platil od roku 1964 do roku 2000, sa plavidlo definovalo ako súhrnné označenie pre "lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia a plte".[3]

Podľa Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (4. vydanie, 2009) je plavidlo (angl. vessel) akákoľvek "loď" (angl. craft) vnútrozemskej plavby, vrátane malých plavidiel a prievozných lodí, ako aj plávajúci stroj (angl. floating equipment) a námorná "loď" (angl. seagoing vessel). Plavidlo nezahŕňa plávajúce teleso (angl. assembly of floating material; definícia: akákoľvek plť alebo akákoľvek konštrukcia, pevné zoskupenie plávajúcich predmetov alebo predmet schopná/-né/-ný plavby okrem plavidiel alebo plávajúcich zariadení) a plávajúce zariadenie (angl. floating establishment; definícia: akýkoľvek plávajúci "objekt" [angl. installation], ktorý "stojí" [angl. is stationary], čiže je priamo alebo nepriamo zakotvený alebo vyviazaný k brehu, napríklad plávajúce plavárne, doky, pristávacie pontóny alebo plávajúce garáže pre člny alebo podobné objekty).[4] [5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platných k februáru 2013
 2. [1] Zákon č. 338/2000 Z.z. v pôvodnom znení
 3. Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe
 4. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.4 - European Code for Inland Waterways [online]. New York, Ženeva: OSN, 2009, [cit. 2013-02-24]. Dostupné online. (anglický)
 5. ECE/TRANS/SC.3/115/Rev. 4 - Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách [online]. New York, Ženeva: 2009, [cit. 2013-02-24]. Dostupné online. (preklad je chybný)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Plavidlo