Polyp (medicína)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Polip

Polip sigmoidného hrubého čreva, odhalený kolonoskopiou. Približne 1 cm v priemere. Polyp bol odstránený kauterizáciou.

Pozri aj Medicínsky portál

Polyp je slovo gréckeho pôvodu, ktorým sa označuje výrastok spojený so sliznicou stopkou[1]. Polypy môžu byť kdekoľvek v tráviacom trakte. V našich podmienkach majú najväčší význam polypy hrubého čreva. V súčasnej dobe označujeme ako polypy aj prisadnuté a plošné slizničné útvary (lézie). Popis prvého prípadu polypu sa pripisuje Mentzelovi z roku 1721[2].


Podľa vzhľadu a histologického obrazu vieme odhadnúť biologické vlastnosti polypov a polypy rozdeľujeme na:

 • Non-neoplastické polypy:
  • hyperplastické
  • zápalové
  • pseudopolypy
  • hamartómy
 • Neoplastické polypy:
  • pílovié (serrated)
  • adenómy
  • karcinómy

Non-neoplastické polypy nemajú (alebo majú veľmi nízky potenciál, takmer nulový) ďalšej transformácie na rozdiel od neoplastických lézií (adenómov). Popis paradigmy sekvencie adenóm - karcinóm bol postulovaný Jackmanom v roku 1951[3].

Vzhľadovo sa používa na hodnotenie slizničných lézií Parížska klasifikácia, ktorej základom je hodnotenie morfologických slizničných útvarov v žalúdku podľa (JSGE, Japanese Society of Gastrointestinal Endoscopy, z roku 2003). Parížska klasifikácia sa používa na označenie lézií celého tráviaceho traktu.

Podľa tohto označujeme polypy, ktoré sú povrchové a budia dojem včasných lézií ako typ 0 (superficiálny typ). Ďalej delíme povrchové lézie na polypoidné a nepolypoidné.

 • Polypoidné lézie
  • stopkaté polypy sa označujú ako 0-Ip
  • prisadnuté polypy sa označujú 0-Is
  • niekedy sa používa označenie 0-Isp
 • Nepolypoidné lézie
  • ľahko vyvýšené lézie sa označujú ako 0-IIa
  • ploché lézie sa označujú ako 0-IIb
  • ľahko znížené lézie sa označujú ako 0-IIc
  • vyhĺbené lézie sú typ 0-III

Špecifikom nad rámec Parížskej klasifikácie je označenie LST (laterally spreading tumor) lézia, ktorým označujeme lézie O-IIa typu, ktoré sa šíria „kobercovito“ do okolia a ich priemer je viac ako 10 mm.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KMENT, J.V, FRIČ, P. Polypy a nádory tlustého střeva. In : MAŘATKA , Z. Gastroenterologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, 277 – 304.
 2. MENTZEL, D. De excrentiis verracosocristasis. Acta Med Berl. 1721, 9, 78.
 3. JACKMAN, R.J, MAYO, C.W. The adenoma-carcinoma sequence in cancer of the colon. Surg Gynecol Obstet. 1951, 93(3), 327 – 30.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]