Preskočiť na obsah

Pomoc:Ako vytvoriť nový článok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Wikipédia: Každý môže byť autorom článku!

Napíšte názov a kliknite na „Vytvoriť stránku“


Článok je stránka Wikipédie, ktorá obsahuje text o niektorom z encyklopedických hesiel. Za článok sa nepovažujú pomocné texty a vysvetlivky, ako Wikipédia funguje.

Ak chcete spolupracovať na tvorbe Wikipédie, môžete buď napísať nový článok, alebo upravovať článok, ktorý už existuje. Táto stránka sa venuje tomu, ako zakladať nové články. Ak hľadáte zoznam základných wikiznakov, pozrite: Pomoc:Wikitext

Založenie nového článku

Článok vo Wikipédii môžete jednoducho vytvoriť tromi spôsobmi:

  1. Vyplnením názvu v boxe vyššie alebo
  2. kliknutím na červený odkaz v texte alebo
  3. Po zadaní názvu článku do rámčeku hľadaj vpravo a stlačení tlačidla choď sa (ak daný článok ešte neexistuje) zobrazí stránka s červeným odkazom vytvoriť novú stránku.

» Po kliknutí na červeno sfarbený odkaz sa objaví dovtedy prázdna stránka s oknom na úpravu, do ktorého môžete vpísať (alebo vložiť vopred pripravený) text s témou. Dôležitá poznámka: nikdy nevkladajte cudzie diela bez súhlasu majiteľa autorských práv!.

Potom vľavo pod oknom na úpravu kliknite na Uložiť stránku, okno sa uzatvorí a článok je uložený do Wikipédie. Ešte pred uložením sa ale presvedčte, ako bude článok vyzerať a či ste v ňom nenechali nejaké chyby, pomocou tlačidla Zobraziť náhľad.

» Ak námet, ktorý chcete spracovať, v encyklopédii ešte nie je pripravený (v iných článkoch na neho ešte nie je červený odkaz), musíte ho najprv vytvoriť. Robí sa to nasledovne: najprv si nájdete stránku, do ktorej vaša téma logicky patrí (napríklad článok o Európe patrí na stránku Zemepis). Kliknite na odkaz upraviť a celá stránka sa vám objaví znova v okne, do ktorého sa dá písať. Na vhodné miesto pridáte slovo Európa uzavreté do dvojitých hranatých zátvoriek:

[[Európa]]

a kliknete na Uložiť stránku. Okno sa uzavrie a na stránke sa objaví odkaz Európa zafarbený na červeno. Ďalej môžete postupovať ako v predchádzajúcom prípade.

» Tip pre pokročilých: V adresnom riadku prehliadača napíšte http://sk.wikipedia.org/wiki/Téma, kde Téma je názov článku, ktorý chcete založiť. Objaví sa prázdna stránka dovtedy neexistujúceho článku. Kliknite na upraviť a môžete hneď písať.

» Než článok založíte, zamyslite sa, či téma článku je všeobecne významná, najmä ak chcete písať sami o sebe alebo propagovať akúkoľvek tému, inak hrozí, že článok bude navrhnutý na zmazanie alebo hneď zmazaný.

Pomenovanie článku

Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Názov článku

Názov článku by mal byť taký, aký by čitateľ encyklopédie najskôr čakal. Pri všeobecných témach teda použijeme najbežnejšie označenie používané v slovenskom jazyku. Napríklad správny názov hesla o pôrode je Pôrod a nie Zľahnutie, pretože je to menej bežný a zastaraný výraz.

Druhým pravidlom je uprednostnenie jednotného čísla. Používajte jednotné číslo, okrem prípadov, kedy v bežnom použití výrazne prevažuje množné číslo.

Odporúčanie pre písanie článkov

Najdôležitejšie odporúčanie znie: Buďte smelí pri úprave stránok!. Nebojte sa, že niečo pokazíte, že nepíšete pravopisne správne, nepoznáte technické príkazy wiki a podobne. Wikipédia sa spolieha na spoluprácu mnohých ľudí, a ak urobíte nejaké chyby, niekto iný ich najskôr opraví. Je lepšie napísať článok s chybami než vôbec nenapísať článok. Je to veľká prednosť wiki, chyby môže opravovať každý. Naopak ak uvidíte chybu, nebojte sa, že „zasahujete“ do niečej práce. Nesťažujte si v diskusii, kliknite na odkaz uprav a chybu rovno opravte.

Ďalšie odporúčania spomenuté na tejto stránke sú oproti princípu „Odvážne upravujte!“ menej dôležité, ale opisujú, ako by mal dobrý článok v encyklopédii vyzerať. Nemusíte sa obávať, že ich náhodou porušíte, ale je lepšie ich poznať a dodržiavať.

Článok by mal mať charakter encyklopedického hesla. Teda nie napríklad osobné dojmy z dovolenky, ale trebárs faktické údaje o počte obyvateľov navštíveného mesta, históriu, pamiatky a podobne. Ak sú texty dlhšie, je lepšie pri niektorých námetoch zvoliť samostatný článok (napríklad v článku o Bratislave spracovať samostatne Slovenské národné divadlo, Dejiny Bratislavy a pod.)

    Píšte vždy od ľavého okraja (inak sa text neobjaví správne,
ako vidíte na tejto vete).
Ak chcete, aby text bol odsadený, ale ukázal sa správne, napíšte ho v okne zľava, ale najprv dajte dvojbodku. Po uzavretí okna dvojbodka zmizne a text sa odsadí.

Medzi odsekmi nechávajte prázdny riadok, inak sa zlejú do jedného.

Ak chcete text tučne zvýrazniť, dajte pred a za text tri apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (ľavou rukou stlačte tlačidlo ALT a pravou vyťukáte na číselnej klávesnici 39 – po uvoľnení tlačidla ALT sa apostrof objaví; ďalší spôsob písania neštandardných znakov je pomocou pravého, tzv. "grafického" Alt-u, pozri ďalej).

'''tučne'''

Ak chcete text zvýrazniť kurzívou, použite dva apostrofy.

''kurzívou''

Slová, ktoré majú alebo by mali mať v encyklopédii svoj článok, dajte do dvojitých hranatých zátvoriek. (Ľavá hranatá zátvorka [ má kód 91, ('pravý Alt' + F), pravá hranatá zátvorka ] má kód 93, ('pravý Alt' + G)).

[[Európa]]

Ak chcete v texte zvýrazniť ako heslo nejaké slovo v inom páde než prvom, napíšte slovo najprv v základnom tvare a po zvislej čiarke (kód 124 alebo 'pravý Alt' + W) v skloňovanom tvare, napr.:

[[Európa|Európou]]

V texte sa objaví skloňovaný tvar Európou, ale po kliknutí na toto slovo sa dostanete na heslo v základnom tvare (Európa).

Po ukončení úpravy článku je veľmi vhodné zapísať krátke zhrnutie uskutočnených zmien do políčka zhrnutie úprav, ktoré nájdete pod hlavným oknom, v ktorom upravujete text článku. Zhrnutia sú užitočné pre ostatných prispievateľov Wikipédie, ktorí sledujú, čo sa na stránkach v ich oblasti záujmu deje.

Podrobný popis značkovacieho jazyka, ktorý Wikipédia používa, nájdete v hesle Prehľad editácie stránok.

Základné odporúčania o typografickom spracovaní článku (čo napísať do úvodného odseku, ako rozčleniť dlhší článok a pod.) nájdete v hesle Vzhľad a štýl.

Pozri aj

Zoznam pravidiel a odporúčaní