Pomoc:Prípustné licencie/História

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Tento článok má byť pomôckou pri vkladaní obrázkov na slovenskú Wikipédiu.

Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú si musíte ešte pred vložením (!) obrázku uvedomiť, je pod akou licenciou je obrázok prístupný. V zásade môžete nahrávať dva druhy obrázkov:

 1. Slobodné licencie: patria na Wikimedia Commons
 2. Neslobodné licencie: výlučne odôvodnené použitie na slovenskú Wikipédiu

Slobodné licencie[upraviť | upraviť zdroj]

Na Wikimedia Commons sú prípustné len diela (napr. obrázky), ktoré sú dostupné pod licenciou, ktorá musí umožňovať nasledovné operácie:

 • Znovuzverejnenie a šírenie
 • Zverejnenie a tvorbu tzv. odvodených diel
 • Komerčné použitie

Pritom je umožnené, aby autor povoľujúci uverejnenie diela požadoval:

 • Uznanie všetkých autorov a prispievateľov
 • Publikáciu odvodených diel iba pod licenciou zhodnou s licenciou pôvodného diela
 • Použitie otvorených formátov bez digitálnych obmedzení

Obrázky s nasledovnými obmedzeniami nie je možné zverejniť na Commons:

 • Použitie obmedzené iba na Wikipédii
 • Použitie obmedzené iba na nekomerčné použitie/použitie na vzdelávacie účely
 • Použitie za podmienok en:fair use

Špecificky na Commons nie sú povolené nasledovné:

 • Snímky (screenshoty) komerčného softvéru (ktorý nie je pod slobodnou licenciou)
 • Nasnímané (nascanované) obrázky alebo iné kópie diel chránených autorským právom
 • Obchodné značky, logá a pod.

Slobodnými obrázkami sú najmä obrázky ktoré sú prístupné pod týmito licenciami:

- tiež obrázky, ktorých autor zomrel pred viac ako 70 rokmi, a v neposlednom rade obrázky, ktoré ste Vy sami vytvorili a rozhodnete sa ich zdieľať pod jednou z týchto licencií.

Všetky tieto obrázky sú prípustné na Commons a preto neexistuje dôvod aby boli ukladané na slovenskej Wikipédii. Prosíme Vás, aby ste tieto obrázky umiestnili na Commons, odkiaľ budú voľne použiteľné na všetkých jazykových mutáciách Wikipédie.

Neslobodné licencie[upraviť | upraviť zdroj]

Obrázky, ktoré nemajú slobodnú licenciu, sú v určitej forme chránené autorským právom. Použitie týchto obrázkov na slovenskej Wikipédii je možné len vo výnimočných prípadoch. Horizontálny ani vertikálny rozmer týchto obrázkov nesmie presiahnuť 640 pixelov. Je tiež vždy nutné uvádzať zdroj, z ktorého obrázok pochádza, inak bude zmazaný! Z uvedeného zdroja musí byť jasné, odkiaľ obrázok pochádza a kto je držiteľom autorských práv!

V súčasnosti na slovenskej Wikipédii povoľujeme iba tieto neslobodné obrázky o ktorých veríme, že je to prípustné tak podľa slovenského autorského zákona (618/2003 Z.z.) ako aj podľa americkej právnej úpravy (en:fair use) a medzinárodnej právnej úpravy (en:fair dealing):

 1. Fotografie osobností
 2. Obaly kníh, hudobných albumov a filmových nosičov
 3. Obrázky znázorňujúce logá a symboly organizácií, spoločností či programov.
 4. Screenshoty z neslobodného softvéru

Osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Použitie fotografie osobnosti s neslobodnou licenciou je možné len za splnenia týchto podmienok:

 • na Commons neexistuje vhodný obrázok tejto osobnosti, ktoré by bolo možné použiť
 • obrázok bude použitý LEN v článku o tejto osobnosti
 • prípustné je použitie len jedného takéhoto obrázku pri každej osobnosti

Do tejto kategórie patria aj obrázky viacerých osôb (najmä hudobných skupín). Je treba použiť šablónu: {{Fairuse}} a ako {{{druh}}} vyplniť Osoba.

Obaly[upraviť | upraviť zdroj]

Použite obrázku, ktorý zobrazuje obal knihy, hudobného albumu či filmu je možné len v článku o tejto knihe/albume/filme. Nie je teda možné použiť obrázok obalu filmu napr. v článku o jeho režisérovi alebo obal albumu v článku o hudobnej skupine. Je treba použiť šablónu: {{Fairuse}} a ako {{{druh}}} vyplniť Obal.

Symboly a logá[upraviť | upraviť zdroj]

Použite obrázku, ktorý zobrazuje logo alebo symbol organizácie, spoločnosti alebo programu je možné len v článku o tejto organizácii/spoločnosti/programe. Je treba použiť šablónu: {{Fairuse}} a ako {{{druh}}} vyplniť Logo.

Pozor! To sa nevzťahuje na obrázky symbolov miest a obcí (napr. erby!), na ktoré sa vzťahuje špecifická právna úprava podľa § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a podľa tohto ustanovenia na použitie symbolov obce sa vyžaduje povolenie od obce, pozri Wikipédia:Erby.

Screenshoty[upraviť | upraviť zdroj]

Použite obrázku, ktorý zobrazuje zachytený obrázok komerčnej aplikácie (t.j. aplikácie, ktorá nie je dostupná pod slobodnou licenciou) je možné len v článku o tejto aplikácii. Je treba použiť šablónu: {{Fairuse}} a ako {{{druh}}} vyplniť Screenshot.