Pomoc:Premenovanie stránky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Občas dochádza k situácii, že je potrebné nejakej stránke potrebné zmeniť názov. Môže sa to stať z rôznych dôvodov:

  • V názve je preklep či pravopisná chyba.
  • Názov nezodpovedá pravidlám a zvyklostiam.
  • Obsah článku bol rozšírený či zúžený, prípadne inak zásadne zmenený.

Táto stránka obsahuje návod ako takéto presunutie či premenovanie stránky urobiť.

Ako premenovať stránku[upraviť | upraviť zdroj]

Kliknite na odkaz Presunúť
Zadajte nový názov stránky (1), dôvod, prečo stránku premenovávate (2) a kliknite na Presunúť stránku

Ak chcete premenovať stránku, musíte byť prihlásený. Potom si zobrazte stránku, ktorú chcete premenovať. Na nej kliknite na odkaz Presunúť. (Poznámky: odkaz sa nachádza na paneli nástrojov, ktorý teda musí byť povolený; vo vzhľade Nostalgia tento odkaz nie je zobrazený vôbec.) Odkaz vás dovedie na stránku, na ktorej budete vyzvaní, aby ste zadali nový názov. Môžete tiež zvoliť, či chcete presunúť aj príslušnú diskusnú stránku. (Ak si nie ste istí tým, čo robíte, nechajte tento štvorček zaškrtnutý.) Potom kliknite na Presunúť stránku, stránka bude premenovaná na nový názov a pod pôvodným názvom bude vytvorené presmerovanie, ktoré povedie na nový názov, takže odkazy na pôvodný názov budú stále funkčné (okrem prípadov, kedy na pôvodný názov vedie ďalšie presmerovanie, tie bude potrebné ručne opraviť – pozri ďalej).

História stránok[upraviť | upraviť zdroj]

Premenovanie stránky zachováva jej históriu z času pred, ako aj po presune. Celá sa nachádza na stránke Pomoc:história stránky s novým názvom, na ktorej je aj uvedený záznam o premenovaní. Zachovanie histórie je základným dôvodom, prečo sa stránky musia presúvať týmto spôsobom (a nie napr. pomocou kopírovania&vloženia textu).

Ak je potrebné nejaký text presunúť pomocou kopírovania&vloženia textu (napr. pri rozdelení jednej stránky na viac podrobnejších), uvádzajte prosím informáciu o pôvodnej stránke v zhrnutí úprav a na diskusnej stránke nového článku.

Presunutie s výmenou presmerovania[upraviť | upraviť zdroj]

Ak stránka s novým názvom už existuje, ale je len presmerovaním na starý názov, bude možné presunutie urobiť – v takom prípade si stránka s obsahom a presmerovač vymenia názvy. Najčastejšou príčinou takejto operácie je vrátenie predchádzajúceho premenovania, teda premenovanie na názov, ktorý stránka už predtým mala. Táto operácia sa nemôže realizovať, ak stránka s presmerovaním obsahuje nejakú ďalšiu históriu, v takom prípade je potrebné požiadať o spoluprácu niektorého správcu. Ten môže v prípade potreby stránku, ktorá prekáža zmazať (pozri nižšie).

Takéto presmerovanie sa na stránke posledných zmien zobrazí ako „Stránka X presunutá na Y výmenou presmerovania“.

Presmerovania na starý názov[upraviť | upraviť zdroj]

Ak na predchádzajúci názov viedlo nejaké presmerovanie, nebude po presune fungovať! Preto je nevyhnutné takéto presmerovania nájsť (pomocou funkcie Odkazy na túto stránku) a ručne ich opraviť tak, aby viedli na nový názov.

Oprava presunov vykonaných kopírovaním & vložením textu (iba správcovia)[upraviť | upraviť zdroj]

Niektorí používatelia o funkcii na premenovanie stránky nevedia a presunú obsah stránky ručne. Výsledkom je, že história stránky je rozdelená medzi dve (či viac) rôzne strany. Za určitých okolností sú správcovia schopní opraviť to tak, že zlúčia históriu stránok.

Upozornenie: túto operáciu technicky môže vrátiť späť iba vývojár, ktorý na ňu potrebuje veľmi veľa času: musí ručne prejsť každú jednotlivú verziu a priradiť ju na príslušnú pôvodnú stránku. Nerobte nasledujúce kroky, ak si nimi nie ste istí a neviete presne čo robíte. V praxi sa o to nikdy nežiada.

Na zlúčenie histórií je potrebné urobiť nasledovné:

  1. Predpokladajme, že cieľom je zlúčiť históriu úprav zo Slovensko/Dejiny (pôvodný názov) do histórie Dejiny Slovenska (nový názov):
  2. Zmažte Dejiny Slovenska, ako zhrnutie úprav vyplňte „dočasné zmazanie kvôli zlúčeniu histórie“.
  3. Premenujte Slovensko/Dejiny na Dejiny Slovenska pomocou nástroja na premenovanie.
  4. Obnovte zmazanú stránku Dejiny Slovenska (pomocou Špeciálne:Undelete).
  5. Upravujte Dejiny Slovenska kvôli obnoveniu najnovšej verzie.