Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

D65 - D69: PORUCHY KOAGULÁCIE, PURPURA A INÉ HEMORAGICKÉ CHOROBY patria do III.kapitoly MKCH-10 - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov (MKCH-10, D50 - D89)

D65 - ROZTRÚSENÁ VNÚTROCIEVNA KOAGULÁCIA (DEFIBRINAČNÝ SYNDRÓM)

Získaná afibrinogenémia
Spotrebná koagulopatia
Difúzna alebo diseminovaná vnútrocievna koagulácia [DIK]
Získané fibrinolytické krvácanie
Purpura

 • fibrinolytická
 • fulminans

Nezahŕňa, ak je komplikáciou:

 • potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.1)
 • ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
 • u novorodenca (P60)

D66 - DEDIČNÝ NEDOSTATOK VIII. FAKTORA

Nedostatok VIII. faktora (s funkčnou poruchou)
Hemofília

 • NS
 • A
 • klasická

Nezahŕňa nedostatok VIII. faktora s cievnou poruchou (D68.0)

D67 - DEDIČNÝ NEDOSTATOK IX. FAKTORA

Christmasova choroba
Nedostatok

 • IX. faktora (s funkčnou poruchou)
 • plazmového tromboplastínového komponentu [PTK]

Hemofília B

D68 - INÉ KOAGULAČNÉ PORUCHY

Nezahŕňa, ak sú komplikáciami:

 • potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.1)
 • ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 - Von Willebrandova choroba

Angiohemofília
Nedostatok VIII. faktora s cievnou poruchou
Vaskulárna hemofília
Nezahŕňa:
fragilitu kapilár (dedičná) (D69.8)
nedostatok VIII. faktora
NS (D66)
s funkčnou poruchou (D66)

D68.1 - Dedičný nedostatok XI. faktora

Hemofília C
Nedostatok plazmového antecedensu tromboplastínu [PTA]

D68.2 - Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania

Vrodená afibrinogenémia
Nedostatok
AC globulínu
proakcelerínu
Nedostatok faktora
I [fibrinogénu]
II [protrombínu]
V [labilného]
VII [stabilného]
X [Stuartovho-Prowerovej]
XII [Hagemanovho]
XIII [stabilizujúceho fibrín]
Disfibrinogenémia (vrodená)
Hypoprokonvertinémia
Owrenova choroba

D68.3 - Hemoragická porucha zavinená cirkulujúcimi antikoagulanciami

Hyperheparinémia
Zvýšenie
antitrombínu
faktora anti-VIIIa
faktora anti-IXa
faktora anti-Xa
faktora anti-XIa
Podľa potreby použiť doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie podaného antikoagulancia.

D68.4 - Získaný nedostatok koagulačného faktora

Nedostatok koagulačného faktora vyvolaný
chorobou pečene
nedostatkom vitamínu K
Nezahŕňa nedostatok vitamínu K u novorodenca (P53).

D68.8 - Iné špecifikované poruchy zrážania

Prítomnosť inhibítora pri systémovom lupus erythematosus [SLE]

D68.9 - Bližšie neurčená porucha zrážania krvi

D69 - PURPURA A INÉ HEMORAGICKÉ CHOROBY

Nezahŕňa:

kryoglobulinemickú purpuru (D89.1)
esenciálnu (hemoragickú) trombocytémiu (D47.3)
fulminantnú purpuru (D65)
trombotickú trombocytopenickú purpuru (M31.1)
benígnu hypergamaglobulinemickú purpuru (D89.0)

D69.0 - Alergická purpura

Purpura
anafylaktoidná
Henochova (-Schönleinova)
netrombocytopenická
hemoragická
idiopatická
vaskulárna
Alergická vaskulitída

D69.1 - Kvalitatívne defekty doštičiek

Bernardov-Soulierov syndróm (obrovské doštičky)
Glanzmannova choroba
Greyov doštičkový syndróm
Tromboasténia (hemoragická) (hereditárna)
Trombocytopatia
Nezahŕňa von Willebrandovu chorobu (D68.0)

D69.2 - Iná netrombocytopenická purpura

Purpura
NS
senilná
jednoduchá (simplex)

D69.3 - Idiopatická trombocytopenická purpura

Evansov syndróm

D69.4 - Iná primárna trombocytopénia

Nezahŕňa:
trombocytopéniu s chýbajúcou vretennou kosťou (Q87.2)
prechodnú novorodeneckú trombocytopéniu (P61.0)
Wiskottov-Aldrichov syndróm (D82.0)

D69.5 - Sekundárna trombocytopénia

Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.

D69.6 - Bližšie neurčená trombocytopénia
D69.8 - Iné bližšie určené hemoragické stavy

Fragilita kapilár (dedičná)
Cievna pseudohemofília

D69.9 - Bližšie neurčená hemoragická diatéza

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]