Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

G50 - G59: PORUCHY NERVOV, NERVOVÝCH KOREŇOV A NERVOVÝCH SPLETÍ patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

Nezahŕňa:

  • bežné traumatické poruchy nervu, nervového koreňa a nervových spletí - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí
  • neuralgia NS (M79.2)
  • neuritída NS (M79.2)
  • zápal periférnych nervov v ťarchavosti (O26.8)
  • zápal nervových koreňov - radiculitis NS (M54.1)

G50 - PORUCHY TROJKLANÉHO NERVU (N. TRIGEMINUS)

Zahŕňa:
poruchy V. hlavového nervu
G50.0 - Neuralgia trojklaného nervu
Syndróm paroxyzmálnej bolesti tváre
Tic douloureus
G50.1 - Atypická bolesť tváre
G50.8 - Iné poruchy trojklaného nervu
G50.9 - Nešpecifikovaná porucha trojklaného nervu

G51 - PORUCHY SPÁNKOVÉHO NERVU (N. FACIALIS)

Zahŕňa:
poruchy VII. hlavového nervu
G51.0 - Bellovo ochrnutie
Ochrnutie tváre
G51.1 - Ganglionitis geniculata
Nezahŕňa:
postherpetickú (poplazivcovú) ganglionitis geniculata (B02.2)
G51.2 - Melkerssonov syndróm
Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
G51.3 - Klonický hemifaciálny spazmus
G51.4 - Tvárová myokymia
G51.8 - Iné poruchy tvárového nervu
G51.9 - Nešpecifikovaná porucha tvárového nervu

G52 - PORUCHY OSTATNÝCH HLAVOVÝCH NERVOV

Nezahŕňa:
poruchy
akustického [VIII.] nervu (H93.3)
zrakového [II.] nervu (H46, H47)
paralytickú škuľavosť zavinenú ochrnutím nervu (H49.0 - H49.2)
G52.0 - Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius)
Porucha I. hlavového nervu
G52.1 - Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus)
Glosofaryngeálna neuralgia
Porucha IX. hlavového nervu
G52.2 - Poruchy blúdivého nervu (n.vagus)
Poruchy pneumogastrického [X.] nervu
G52.3 - Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus)
Porucha XII. hlavového nervu
G52.7 - Poruchy viacerých hlavových nervov
Polyneuritis cranialis
G52.8 - Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov
G52.9 - Nešpecifikovaná porucha hlavového nervu

G53* - PORUCHY HLAVOVÝCH NERVOV PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G53.0* - Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2†)
Postherpetická
ganglionitis geniculata
neuralgia trigeminu
G53.1* - Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 - B99†)
G53.2* - Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†)
G53.3* - Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
G53.8* - Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde

G54 - PORUCHY NERVOVÝCH KOREŇOV A SPLETÍ

Nezahŕňa:
bežné traumatické poruchy nervových koreňov a spletí - pozri poranenie nervu podľa telových častí
poruchy medzistavcových platničiek (M50 - M51)
neuralgiu alebo neuritídu NS (M79.2)
neuritídu alebo radikulitídu
brachiálnu NS (M54.1)
lumbálnu NS (M54.1)
lumbosakrálnu NS (M54.1)
torakálnu NS (M54.1)
radikulitídu NS (M54.1)
radikulopatiu NS (M54.1)
spondylózu (M47.-)
G54.0 - Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis)
Syndróm hrudníkového výpustu - thoracic outlet syndrome
G54.1 - Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis)
G54.2 - Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde
G54.3 - Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde
G54.4 - Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde
G54.5 - Neuralgická amyotrofia
Parsonageov-Aldrenov-Turnerov syndróm
Neuritída plecového pletenca
G54.6 - Syndróm fantómovej (neskutočnej) končatiny s bolesťou
G54.7 - Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
Syndróm fantómovej končatiny NS
G54.8 - Iné poruchy nervových koreňov a spletí
G54.9 - Nešpecifikovaná porucha nervového koreňa a spleti

G55* - KOMPRESIE NERVOVÝCH KOREŇOV A SPLETÍ PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G55.0* - Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
G55.1* - Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových

platničiek (M50 - M51†)

G55.2* - Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
G55.3* - Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46†,

M48.-†, M53 - M54†)

G55.8* - Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde

G56 - MONONEUROPATIE HORNEJ KONČATINY

Nezahŕňa:
bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí
G56.0 - Syndróm karpálneho tunela
G56.1 - Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus)
G56.2 - Poškodenie lakťového nervu (n. ulnaris)
Oneskorené ochrnutie lakťového nervu
G56.3 - Poškodenie vretenného nervu (n. radialis)
G56.4 - Kauzalgia
G56.8 - Iné mononeuropatie hornej končatiny
Interdigitálny neuróm hornej končatiny
G56.9 - Nešpecifikovaná mononeuropatia hornej končatiny

G57 - MONONEUROPATIE DOLNEJ KONČATINY

Nezahŕňa:
bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových oblastí
G57.0 - Poškodenie sadacieho nervu (n. ischadicus)
Nezahŕňa:
ischias
NS (M54.3)
pripísaný poruche intervertebrálnej platničky (M51.1)
G57.1 - Meralgia paraesthetica
Syndróm bočného kožného nervu stehna
G57.2 - Poškodenie stehnového nervu (n. femoralis)
G57.3 - Poškodenie spoločného ihlicového nervu (n. peroneus gommunis)
Ochrnutie ihlicového nervu
G57.4 - Poškodenie hĺbkového ihlicového nervu (n. peroneus profundus)
G57.5 - Syndróm tarzálneho tunela
G57.6 - Poškodenie stupajového nervu (n. plantaris)
Mortonova metatarzalgia
G57.8 - Iné mononeuropatie dolnej končatiny
Medziprstový neuróm dolnej končatiny
G57.9 - Nešpecifikovaná mononeuropatia dolnej končatiny

G58 - INÉ MONONEUROPATIE

G58.0 - Medzirebrová neuropatia
G58.7 - Viacnásobná mononeuritída - mononeuritis multiplex
G58.8 - Iné špecifikované mononeuropatie
G58.9 - Nešpecifikovaná mononeuropatia

G59* - MONONEUROPATIA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G59.0* - Diabetická mononeuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
G59.8* - Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde

Zdroje[upraviť | upraviť kód]