Potravinový reťazec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Potravinový reťazec alebo trofický reťazec je abstraktný pojem označujúci rad jedincov, populácií alebo ekologických gíld, ktorí/-ré z hľadiska ekológie výživy vykazujú vzájomnú energetickú závislosť (napr. planktón - rybičky - ...; odumreté lístie - chvostoskoky - dravý hmyz - ...; zelené rastliny - kravy - ...). Jeden organizmus umrie na úkor druhého ako jeho potrava a postupne to takto pokračuje a vzniká "reťazec".

Existujú 3 základné druhy potravinových reťazcov:

  • pastiersko koristnícky: od rastlín k malým a veľkým konzumujúcim živočíchom
  • parazitický: od veľkých organizmov k malým
  • dekompozičný: od mŕtvej organickej hmoty cez saprobionty k mikroorganizmom