Preskočiť na obsah

Príjmová elasticita dopytu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Príjmová elasticita dopytu (iné názvy: dôchodková elasticita dopytu, príjmová/dôchodková pružnosť dopytu) je elasticita dopytu, pri ktorej je faktorom dopytu príjem spotrebiteľa. Meria sa pomocou koeficientu príjmovej elasticity dopytu, čo je vzájomný pomer relatívnej (čiže percentuálnej) infinitezimálnej zmeny dopytovaného množstva a relatívnej infinitezimálnej zmeny príjmu spotrebiteľa. Príjmová elasticita alebo dôchodková elasticita teda už nevyjadruje vzťah zmeny ceny tovaru a objemu dopytu, ale vzťah zmeny príjmu spotrebiteľa a objemu dopytu.

Rovnica má potom podobu

alebo zjednodušene pre diskrétne hodnoty:

Z hodnoty koeficientu príjmovej elasticity je možné odvodiť nasledovné skutočnosti:

Hodnota Popis
Potom skúmaný statok sa nazýva inferiórny statok. Ide väčšinou o menej kvalitné tovary, ktoré spotrebitelia nakupujú menej s narastajúcim príjmom. Ak narastá príjem, tak objem predaného tovaru klesá. Podiel zmien je teda záporný.
Potom skúmaný statok je normálny statok, pretože s narastajúcim príjmom sa zväčšuje aj objem predaného tovaru. Podiel zmien je teda kladný koeficient.