Pragmatická sankcia (1713)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pragmatická sankcia

Pragmatická sankcia je nariadenie cisára Karola VI. z 19. apríla 1713 o nástupníctve v habsburských krajinách, ktoré sa stalo základným zákonom habsburského a neskôr rakúsko-uhorského štátu až do roku 1918. Ustanovila nedeliteľnosť monarchie a nové pravidlá nástupníctva, ktoré zaisťovali nástupníctvo i po ženskej línii. Vlastne je to zákon umožňujúci ženám nastúpiť na trón. Najprv ju nechcela uznať šľachta a panovníci vôbec, ale potom na to postupne pristúpili (1723). Hoci ju časom uznala väčšina európskych panovníkov, nezabránila vojne o habsburské dedičstvo, ktorá vypukla krátko po Karolovej smrti.