Prechodová funkcia (teória automatov)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prechodová funkcia (značka h(t) ) je analytické vyjadrenie prechodovej charakteristiky. Prechodová charakteristika je odpoveď dynamického systému na jednotkový skok (v časovom vyjadrení) pri nulových počiatočných podmienkach.

Prechodovou funkciou možno rozumieť samotný program Turingovho stroja.

Formálne:

funkcia, ktorá na základe dvoch vstupov:

  1. číslo stavu Turingovho stroja
  2. symbol na políčku, nad ktorým je hlava Turingovho stroja

vydá tri výstupy:

  1. číslo stavu, do ktorého sa Turingov stroj bezprostredne dostane
  2. písmeno, ktoré má zapísať na políčko, nad ktorým je hlava
  3. smer, ktorým sa má hlava posunúť (krok-doľava, krok-doprava, ostaň-na-mieste)