Premenná (informatika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Premenná
Grafické znázornenie konceptu premennej

Premenná je logické pamäťové miesto so svojou hodnotou.

V programovaní je premennou symbol, ktorý reprezentuje jednu (konkrétnu) hodnotu v jednom čase. V tom je rozdiel oproti chápaniu premenných v iných oblastiach, napríklad v určitých oblastiach matematiky.

Premennou v počítačovom programovaní označujeme pojem, ktorý by sme si mohli predstaviť s pomocou trojuholníkového modelu, ktorého vrcholmi sú:

  1. symbolické meno (identifikátor),
  2. miesto v úložisku (pamäti počítača),
  3. hodnota.

Pri programovaní zapisujeme do programu práve symbolické meno. Interpreter alebo kompilátor programu potom adresuje miesto v úložisku (pamäti), vďaka čomu môže pristupovať k hodnote uloženej na tejto adrese. Pristupovať k hodnote znamená vykonávať základné (pamäťové) operácie s premennou – čítanie a zápis (úpravu) jej hodnoty.

V mnohých programovacích jazykoch je ďalšou dôležitou súčasťou konceptu premenných ich údajový typ. Tým sa chápe typ/druh údajov, ktoré je povolené do premennej ukladať (t. j. vkladať na miesto v pamäti počítača, ktoré reprezentujú). Základnými typmi sú často: celé čísla, reálne čísla, logické hodnoty, znaky a reťazce, pričom väčšina týchto základných typov je obvykle jemnejšie rozdelená (zjednodušene napríklad na celé kladné čísla v určitom rozsahu, ktorý je obmedzený veľkosťou pamäťového miesta, ktoré je rezervované pre premennú a podobne).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.