Prezumpcia neviny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prezumpcia neviny znamená, že každý občan, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu, je považovaný za nevinného dovtedy, kým sudca nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine (pričom nezáleží na tom, či ho naozaj spáchal, alebo nespáchal).

V takýchto prípadoch je veľmi dôležité správne oslovenie občana, a to takto:

  • v štádiu objasňovania prípadu ide o podozrivého,
  • v štádiu začatia samotného procesu sa jedná o obvineného,
  • až po právoplatnosti rozhodnutia (ak ním bola uznaná občanova vina) môže byť táto osoba označovaná za vinného.

Priestupkové konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.[1]

Preto je dôležité rozoznávať pomenovania osoby, ktorá sa dopustila priestupku, a to tak, že v štádiu objasňovania ide o podozrivého zo spáchania priestupku, v štádiu začatia samotného konania o priestupku o obvineného z priestupku a až po právoplatnosti rozhodnutia (ak ním bola uznaná jeho vina) môže byť takáto osoba označovaná za vinného. Inštitút prezumpcie (predpokladu) neviny má však i oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky ako formálne oslovovanie; napríklad osoba po splnení ostatných podmienok môže byť členom rybárskej stráže, hoci sa už objasňuje jej priestupok na úseku rybárstva, a to až do dňa, keď nadobudne odsudzujúce rozhodnutie právoplatnosť.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Prezumpcia neviny, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 31.01.2008, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-06-09]. Dostupné online.