Prezumpcia neviny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prezumpcia neviny znamená, že každý občan, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu, je považovaný za nevinného dovtedy, kým sudca nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine (pričom nezáleží na tom, či ho naozaj spáchal, alebo nespáchal).

V takýchto prípadoch je veľmi dôležité správne oslovenie občana, a to takto:

  • v štádiu objasňovania prípadu ide o podozrivého,
  • v štádiu začatia samotného procesu sa jedná o obvineného,
  • až po právoplatnosti rozhodnutia (ak ním bola uznaná občanova vina) môže byť táto osoba označovaná za vinného.

Priestupkové konanie[upraviť | upraviť zdroj]

Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.[1]

Preto je dôležité rozoznávať pomenovania osoby, ktorá sa dopustila priestupku, a to tak, že v štádiu objasňovania ide o podozrivého zo spáchania priestupku, v štádiu začatia samotného konania o priestupku o obvineného z priestupku a až po právoplatnosti rozhodnutia (ak ním bola uznaná jeho vina) môže byť takáto osoba označovaná za vinného. Inštitút prezumpcie (predpokladu) neviny má však i oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky ako formálne oslovovanie; napríklad osoba po splnení ostatných podmienok môže byť členom rybárskej stráže, hoci sa už objasňuje jej priestupok na úseku rybárstva, a to až do dňa, keď nadobudne odsudzujúce rozhodnutie právoplatnosť.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Prezumpcia neviny, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 31.01.2008, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-06-09]. Dostupné online.