Priame spracúvanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Priame spracúvanie[1] (iné názvy: priame spracovanie[2], systém priameho spracovania dát[3], spracovanie STP[4], STP; angl. straight-through processing; skr. STP) je v širšom zmysle akýkoľvek úplne zautomatizovaný proces s eliminovaním všetkých manuálnych ľudských úloh[5][6][7].

V užšom zmysle sa pojem používa len v odvetví financií, najmä v súvislosti s realizáciou platieb a/alebo s obchodovaním s cennými papiermi[6][5]. Detaily definície STP v oblasti financií sa rôznia a závisia aj od kontextu[8][3]. Príklad všeobecnej definície z oblasti cenných papierov: STP je "úplná automatizácia procesov súvisiach s obchodovaním v odvetví cenných papierov"[9]. STP sa používa aj ako pojem v EÚ v rámci SEPA[10].

Podľa niektorých definícií technológia STP predpokladá, že brokerská spoločnosť funguje ako automatický sprostredkovateľ medzi klientmi a vonkajším trhom[chýba zdroj]. Príkazy klientov sú automaticky odosielané na uzatváranie transakcií na vonkajšom trhu alebo veľkému kontrahentovi[chýba zdroj].

Obchodovanie s cennými papiermi[upraviť | upraviť zdroj]

STP bolo vyvinuté na obchodovanie s akciami na začiatku 90. rokov v Londýne na automatizované spracovanie na akciových trhoch.[11]

V minulosti bola na platby vždy potrebná manuálna práca.[12] Proces často trval niekoľko hodín. Dodatočný ľudský zásah navyše viedol k väčšiemu riziku chýb.

Vďaka STP je možné transakcie s peniazmi alebo cennými papiermi spracovávať a uzavierať v ten istý deň. Platby môžu byť aj naďalej non-STP z rôznych dôvodov.[13]

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

Keď je STP plne implementované, môže poskytnúť správcom aktív výhody, ako sú kratšie doby spracovania, nižšie riziko vyrovnania a nižšie prevádzkové náklady.[14]

Niektorí analytici odvetvia sa domnievajú, že 100 % automatizácia je nedosiahnuteľným cieľom.[15] Namiesto toho propagujú myšlienku zvýšenia úrovní interného STP v rámci firmy a povzbudzujú skupiny firiem, aby spolupracovali na zlepšení kvality automatizácie transakčných informácií medzi sebou, a to buď bilaterálne alebo ako komunita používateľov (externé STP).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
 2. Utorok 5. júla 2011 - Mimoburzové deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov ***IP7_TA(2011)0310 - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) - 2013/C 33 E/34 [1]
 3. a b Austrálsky inštitút certifikovaných účtovníkov - Príručky podnikania: 20 tém k rastu dôležitosti podnikového treasury. Vydanie prvé. 2012. ISBN: 978-1-921245-94-7 [2]
 4. KOTASOVÁ, M. SEPA úhrada a inkaso – dnes novinka, zajtra štandard. 2013 [3]
 5. a b Straight-Through Processing (STP) - BPM Glossary [online]. businessprocessglossary.com, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 6. a b Straight-Through Processing (STP). investopedia.com. Dostupné online [cit. 2021-09-26].
 7. 8. Straight through Processing - An Overview [online]. docs.oracle.com, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 8. Glossary [online]. bis.org, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 9. KHANNA, Ayesha. Straight Through Processing for Financial Services (The Complete Guide). [s.l.] : Academic Press, 2010. 264 s. ISBN 978-0-08-055484-6. S. Preface.
 10. STP [online]. wirtschaftslexikon.gabler.de, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 11. Straight Through Processing (STP) Brokers Guide. comparebrokers.co. Dostupné online [cit. 2021-09-26].
 12. Rising to the Challenge: Five Barriers to STP in the Treasury Department. theglobaltreasurer.com. Dostupné online [cit. 2021-09-26].
 13. Challenges around STP in Payments. finextra.com. Dostupné online [cit. 2021-09-26].
 14. Frequently Asked Questions On Straight Through Processing. sebi.gov.in. Dostupné online [cit. 2021-09-26].
 15. STP and Credit Derivatives. waterstechnology.com. Dostupné online [cit. 2021-09-26].