Prieluka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prieluka je:

  • otvorený voľný priestor medzi dvomi elementmi budovy alebo prázdny priestor medzi dvomi alebo viacerými samostatnými objektmi bez vzájomnej súvislosti,
  • voľný pozemok medzi budovami v zastavanom území.

Architektonické hľadisko[upraviť | upraviť kód]

Pojem prieluka označuje otvorený voľný priestor medzi dvomi elementmi budovy alebo prázdny priestor medzi dvomi alebo viacerými samostatnými objektmi bez vzájomnej súvislosti. Znamená teda nezastavané miesto v už stojacej súvislej zástavbe, ktorý je určený na zastavanie (taktiež vrátane nezastavaného nárožia). Z architektonického hľadiska ide o zámerné alebo náhodné prerušenie súvislého sledu objektov a ich fasád v uličnej zástavbe. V prípade dodatočného zastavania sa zastavuje prevažne netypickými stavbami.

Urbanistické hľadisko[upraviť | upraviť kód]

Prieluka označuje voľný pozemok medzi budovami v zastavanom území. Priestor môže byť nezastavaný úmyselne – vzhľadom na architektonický a urbanistický koncept územia alebo ide o pozemok určený na zastavanie (prípadne bez určenia využitia, to sa neskôr určí v územnom pláne). Keďže ide často o nevyužitý priestor, problém nastáva v prípade, ak je pozemok zanedbaný či znehodnotený náletovou zeleňou, a tak pôsobí pre okolie rušivo.

Zastavanie prieluky[upraviť | upraviť kód]

Ak nevznikol voľný priestor v zástavbe zámerne, existuje predpoklad jeho budúceho stavebného využitia. Neskoršie využitie pozemku na stavebné účely musí byť v súlade s podmienkami územného plánu zóny či mesta.

Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch určujú: zásady a regulatívy priestorového usporiadania; podmienky začlenenia stavby do urbánneho priestoru, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny; prípustnosť a neprípustnosť zastavania (vzhľadom na druh stavby a plánované využitie) ako aj intenzitu zastavania a podiel zachovanej zelene na pozemku.

Použitá literatúra[upraviť | upraviť kód]