Princíp (filozofia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Princíp je to, z čoho niečo pochádza, alebo z čoho sa niečo poznáva.

Presnejšie princíp môže byť:

  • všeobecne: zásada, východisko, prazáklad, prvopočiatok, prvé, vedúca idea, základné pravidlo konania, pôvod, počiatok, maxima, základná norma, najvyššia zásada, najvyššie hľadisko, predpoklad
  • to, čo sa týka podstaty niečoho
  • samotná podstata všetkého, čo existuje
  • základná myšlienka
  • to, z čoho niečo vzniká
  • to, z čoho sa niečo poznáva
  • v ontológii: niečo jestvujúce, z ktorého nejakým spôsobom pochádza niečo iné
  • v logike: poznatok, z ktorého vyplýva iný
  • v metodológii: kľúčový vedecký zákon, ktorý viaže ostatné vedecké zákony a poznatky vzťahujúce sa na určitú oblasť skutočnosti do uceleného systému

Podľa Aristotela je princíp (ARCHÉ) prvá príčina, to, z čoho niečo je, stáva sa alebo je poznávané (HOTHEN E ESTIN E GIGNETAI E GIGNOSKETAI; Met.IV 1, 1012b 34 an.). Podľa Platóna sú princípy (ARCHAI) prvé základy poznania (Faidros, 101 E; cf. 107 B). Podľa Christiana Wolffa je princíp to, čo obsahuje dôvod niečoho iného [1].

To, z čoho niečo pochádza, nazývame aj príčina (v reálnom poriadku princípom je príčina). To, z čoho sa niečo poznáva, nazývame aj dôvod (v logickom poriadku je princípom dôvod).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]