Priraďovacie súvetie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Priraďovacie súvetie je jednoduché súvetie skladajúce sa z gramaticky rovnocenných viet. Vety sú spojené priraďovacou spojkou alebo bezspojkovo.

Delenie: