Prirovnanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prirovnanie (iné názvy: komparácia, knižne: prímer[1]) je „jazykovo-štylistický prostriedok, ktorý vzniká na princípe metafory.“[2] Na rozdiel od metafory sa vynecháva priame pomenovanie a uvádza sa len obraz, ktorý je prirovnávaný.[3] Pri prirovnaniach sa najčastejšie používajú slová ako, sťa, jak...

Druhy prirovnania[2]:

  • názorné prirovnanie (pracuje ako stroj)
  • intenzitné prirovnanie (bledý ako smrť)
  • estetické prirovnanie

Osobitné druhy prirovnania sú antitézaparabola.[4]

Príklady:

  • košieľka bielučká sťa ľalia
  • zlo jak mačka zúrivá
  • slová ostré ako britva

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. prirovnanie. In: ŠTRAUS, František. Príručný slovník literárnovedných termínov. 2. rozš. a preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 416 s. ISBN 80-8061-208-0. S. 275-276.
  2. a b prirovnanie. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 348-349.
  3. PRIROVNANIE. In: ŽILKA, Tibor. Poetický slovník. 2. dopl. vyd. Bratislava : Tatran, 1987. 440 s. (Čítanie študujúcej mládeže; zv. 188.) S. 94-95.
  4. prirovnanie. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 274-276.