Publikácia (zverejnený dokument)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Publikácia je „zverejnený dokument rozširovaný vo väčšom množstve identických exemplárov[1] V súčasnosti sa termín chápe súborne pre označenie publikácií vydaných tlačou, ako aj elektronických publikácií.

Zákon č. 265/2022 definuje publikáciu ako: „slovom, písmom alebo obrazom vyjadrený obsah alebo súbor obsahov, verejne rozširovaný na území Slovenskej republiky alebo určený na sprístupňovanie verejnosti na území Slovenskej republiky s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.“ Podľa tohto zákona zároveň nie je publikáciou audiovizuálne dielo alebo zvukový záznam.[2]

Predmetom evidencie publikačnej činnosti sú len také verejne publikované publikácie, ktoré sú aj verejne dostupné.[3] Pre potreby evidencie publikačnej činnosti sú z hľadiska slovenskej legislatívy publikácie rozdelené Smernicou č. 13/2008 do približne 80 kategórii.[4]

Typy publikácií[upraviť | upraviť zdroj]

Z hľadiska periodicity sa rozlišujú:

Z hľadiska originality (pôvodnosti) a druhovo-funkčnej charakteristiky[4]:

Z hľadiska formy:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Nováková, M., Publikácia. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1. S. 279.
  2. Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2022-06-22, [cit. 2022-09-04]. Dostupné online.
  3. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2020-12-19, [cit. 2022-08-29]. Dostupné online.
  4. a b Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Bratislava, 2022; Dostupné online