Trsť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Rákosie)

Trsť (zastarano alebo nesprávne [po česky]: rákos resp. rákosie [oba tvary, najmä druhý, aj ako porast][1][2][3][4][5][6]) môže byť:

 • trstina vo všetkých botanických významoch (prípadne okrem rodu Calamagrostis)[7], pozri trstina
 • slovenský názov rodu Phragmites (ktorého jediným európskym druhom je trsť obyčajná), pozri trsť (Phragmites)
 • trsť obyčajná (Phragmites australis) [8][9]

Trsť môže byť zastarano aj: slovenský názov rodu Acorus[10][11], dnešný názov: puškvorec, pozri puškvorec

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. rákos. In: Slovenský náučný slovník III. 1932. S. 120
 2. rákos. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. rákos; rákosí. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí [1]
 4. rákos. In: JUNGMANN, Josef. Slownik c̆esko-nĕmecký. [s.l.] : W. S̆pinky, 1837. 984 s. S. 788.
 5. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-x Chybné ISBN. S. 283.
 6. rákos. In: Historický slovník slovenského jazyka (Poznámka: Vysvetľujúca časť hesla je nesprávna a protirečí aj vedľa nej citovaným citátom z literatúry. Ide o zámenu antického významu latinského slova spartum (=Stipa tenacissima, po slovensky kavyľ pevný) s Linneovským rodom Spart(i)um(po slovensky prútnatec/vítečník/vlašská trstina).)
 7. Pozri synonymá a zdroje uvedené v článku trstina. Okrem toho pozri napr. : heslo trsť In: Slovník slovenského jazyka (Peciar); heslo trsť In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí; heslo trsť (a heslá na ktoré toto heslo odkazuje) In: Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta [2]; KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre nár.školy. Rastlinopis. Turč. Sv. Martin. 1872. S. 2; Iz 43,24 v Katolíckom preklade Biblie [3].
 8. HAJDÚ, J. et al. Záchrana blatniaka tmavého (Umbra krameri) na Slovensku. 2008. S. 8 [4]
 9. trsť. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 10. Dom a škola (vychovatels̕ký časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1890. 784 s. Dostupné online. S. 117.
 11. Slovenská reč 1936-1937. S. 84 [5]
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.