Ranking (vyhľadávanie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ranking môže byť [1]:

 • pozícia (poradové číslo, rang; po anglicky aj: rank) webovej stránky (webových stránok) vo výsledkoch vyhľadávania webového vyhľadávača (alebo databázy či knižničného katalógu)
 • zoznam tvorený výsledkami takéhoto vyhľadávanie či poradie výsledkov takéhoto vyhľadávania
 • po slovensky aj rangovanie:
  • prideľovanie pozície (poradového čísla, rangu) webovej stránke (webovým stránkam) vo výsledkoch vyhľadávania webového vyhľadávača (alebo databázy či knižničného katalógu)
  • cielené ovplyvňovanie tejto pozície pri zadaní istých vyhľadávaných výrazov.

Úvod[upraviť | upraviť zdroj]

Pri vyhľadávaní stránok je veľmi dôležitá ich pozícia tzn. ich ranking v zozname vyhľadaných výsledkov, od ktorej sa odvíja zvyčajne i marketingová a spoločenská popularita, úspešnosť, používanie a podobne aj rozšírenie stránky medzi používateľmi a medzi ostatnými stránkami.

Pri určovaní rankingu stránok sa zohľadňujú mnohé faktory ako napr. frekvencia výskytu kľúčových slov v URL adrese stránky, v jej zápise v body (tele) v kódovacom jazyku (napr. http), v doméne stránky, jej hlavičke a iných hodnotiacich ukazovateľoch relevantnosti stránky.

Výpočet pozície vo vyhľadávači[upraviť | upraviť zdroj]

Výpočet pozície stránky vo vyhľadávači vykonáva robot vyhľadávacieho nástroja a zameriava sa na rozličné ukazovatele v závislosti od typu prieskumového stroja (napr. Google sleduje viac než 200 kritérií súčasne). Významnú pozíciu pri výpočte pozície stránky zohrávajú aj odkazy (pomyselné citácie), tzn. počet stránok, ktoré spomínajú dané web sídlo a jeho obsah, či aktuálnosť, čiže ktoré stránku prakticky citujú.

Ovplyvňovanie pozície stránky pri vyhľadávaní[upraviť | upraviť zdroj]

Často sa vykonáva optimalizácia návrhu obsahu, vzhľadu a fungovania stránok pre vyhľadávacie nástroje, ktorej cieľom je dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie vo výsledkoch, čo najlepší ranking a práve s tým sú spojené viaceré negatívne fenomény viazané na vyhľadávanie, ale najmä na tvorbu webových stránok. Služba umožňujúca zistiť ranking webovej stránky (hodnotenie 0 až 10) je napr. GooglePageRank, ktorá vychádza zo spôsobu rankingu Googlu na základe ktorého sú stránky usporiadané v jeho vyhľadávacích výsledkoch.

Negatívne fenomény ovplyvňovania pozície stránky pri vyhľadávaní[upraviť | upraviť zdroj]

Ak chcú dizajnéri webu, aby boli ich stránky marketingovo hodnotné a na prvých priečkach vyhľadávačov, často pristupujú k tzv. „black hat“ metódam. Pod tento pojem spadajú napríklad spamovanie, predimenzovanie tela (obsahu) stránky kľúčovými slovami (typické na blogoch), pridávanie nesúvisiacich kľúčových slov a neviditeľného textu (používateľ ho nezaznamená, vyhľadávač áno), linkovanie vlastnej stránky na iných, zrkadlenie a duplicita stránok atď.


Zoznam externých odkazov / zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

 • MAKULOVÁ, S. 2002. Vyhľadávanie informácií v internete. Problémy, východiská, postupy. Bratislava : EL&T, 2002. 380 s. ISBN 80-88812-16-X.
 • STEINEROVÁ, J. 1998. Teória informačného prieskumu. Bratislava : SlTK-CVTI, 1996. 262 s. ISBN 80- 85165-58-9.
 • STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M., ILAVSKÁ, J. 2010. Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí [online]. Bratislava : FIF UK, 2010 [cit. 2012-04-14]. Dostupné na internete [1]
 • STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M., ILAVSKÁ, J. 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. 190 s. ISBN 978-80-223-2848-7.
 • Makulová, S. 2005. Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite. In Knihovna [online]. 2005, roč. 16, č. 1, s. 9-22 [cit. 2012-04-14]. Dostupný na internete [2]
 • InfoLib: portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax [online]. 04.12.2003 [cit. 2012-04-14]. Dostupné na internete [3]