Režim

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Režim môže byť:

 • v politológii:
  • konkrétne vládne a spoločenské zriadenie, konkrétna realizácia politickej formy vládnutia, pozri režim (politika)
  • skôr neodborne:
   • vládny systém
   • predstavitelia (najmä vláda) istého vládneho a spoločenského zriadenia (najmä pejoratívne hodnoteného ako negatívne, diktátorské a pod.)
   • vládne a spoločenské zriadenie pejoratívne hodnotené ako negatívne, diktátorské a podobne
   • vládne a spoločenské zriadenie vnímané z hľadiska miery demokracie vs. totalitarizmu v ňom
 • záväzne stanovený rozvrh života, práce, činnosti; záväzný denný poriadok
 • spôsob vedenia, riadenia niečoho (napr. režim šéfa nejakej firmy)
 • (vynútený, zvolený, nariadený a pod.) postup, fungovanie niečoho (napr. prídelový režim, technický režim); súbor opatrení majúci istý cieľ (napr. režim hospodárnosti)
 • súhrn parametrov charakterizujúcich stav niečoho, napr. režim letu, režim počasia, režim podzemných vôd
 • skrátene medzinárodný režim
 • skrátene režim výmenného kurzu
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.