Recepcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Recepcia môže byť:

  • všeobecne:
    • prijatie, prijímanie, preberanie
    • vnímanie a chápanie, prijímanie (textu, diela a podobne), pozri napr. recepcia umenia
  • oficiálne prijatie hostí obyčajne spojené s pohostením
  • prijímacia kancelária v hoteloch a pod., pozri recepcia (prijímacia kancelária)
  • v práve: prevzatie pravidiel, zásad alebo celej právnej sústavy (jednej krajiny druhou a podobne), pozri recepcia (právo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.