Redaktor:Sjoroza/pieskovisko

  z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

  O škole[upraviť | upraviť zdroj]

  SOŠ sv. Jozefa Robotníka
  Sjoroza.jpg

  Základné údaje
  ZriaďovateľSaleziáni don Bosca - Slovenská provincia
  Rok založenia1991
  RiaditeľkaMgr. Janka Školová
  Zástupca riaditeľaIng. Stanislav Čelko Mgr. René Gabčo
  Kontaktné údaje
  AdresaSaleziánska 18, Žilina 010 01 Slovakia
  Telefón+421 911 344 848
  Oficiálny webhttps://www.sjoroza.sk/?
  Oficiálny e-mailsos@sjoroza.sk

  Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie tu prebieha podľa preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to prostredníctvom aktívnej asistenciepedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi.[1]

  Motto školy

  „KRÁČAME SPOLOČNE“

  Poslanie školy[upraviť | upraviť zdroj]

  Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili sa na trhu práce.

  Logo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka
  Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka

  Hodnoty školy[upraviť | upraviť zdroj]

  • viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov,
  • Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a astitencii,
  • rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...),
  • spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov,
  • spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absoluventmi školy)
  • príjemné výchovné prostredie

  Možnosti štúdia[upraviť | upraviť zdroj]

  Učebné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

  • autoopravár mechanik
  • autoopravár elektrikár
  • autoopravár lakovník
  • stolár
  • murár

  Študijné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

  • grafik digitálnych médií

  Nadstavbové odbory[upraviť | upraviť zdroj]

  • dopravná prevádzka
  • drevárska výroba
  • stavebníctvo

  História školy[upraviť | upraviť zdroj]

  1937 - posvätenie základného kameňa saleziánskeho domu v Žiline

  1938 - otvorenie saleziánskeho vzdelávacieho ústavu

  1953 - odobratie saleziánskeho ústavu a prevziatie Ministerstvom vnútra SSR

  1991 - zriadenie strednej odbornej školy rehoľnou spoločnosťou sv. Františka Saleského s odbormi - murár, maliar, stolár, elektromechanik v celkovom počte 48 chlapcov z celého slovenska

  1993 - zriadenie Domova mládeže pri SOU sv. Jozefa Robotníka

  2008 - oficiálny názov Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka

  2009 - vydanie prvej školskej ročenky

  2010 - rozšírenie o 4-ročný štúdijný maturitný odbor grafik digitálnych médií

  Riaditelia školy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Mgr. Janka Školová (2021 - doteraz)
  • Mgr. Igor Pecha SDB (2016 - 2021)
  • Mgr. Viliam Riško SDB (2009 - 2016)
  • Mgr. Jozef Sarnecký SDB (2003 - 2009)
  • Ing. Marián Bielik SDB (1999 - 2003)
  • Ing. Štefan Wallner SDB (1994 - 1999)
  • Ing. Ferdinand Kubík SDB (1991 - 1994)

  Vyučovanie v Sučanoch[upraviť | upraviť zdroj]

  Spolupráca s inými školami (štátnymi i cirkevnými) prebieha na rôznych úrovniach. Predovšetkým so školami v našom bezprostrednom okolí:

  • so strednými odbornými školami podobného tipu, kde prebiehajú najmä vzájomné zdieľanie technických informácií, odborné súťaže, pomoc pri záverečných a maturitných skúškach
  • s inými strednými školami, s ktorými a pre ktoré organizujeme družobné a mimoškolské aktivity spoločenského a športového charakteru ako napríklad kurz spoločenského tanca a slušného správania Don Bosco Cameriere, plesy, diskotéky, turistické výlety, lyžiarske kurzy, futbalové a volejbalové zápasy
  • pre základné školy ponúkame exkurzie a možnosť vyskúšať si technické práce na našej škole, kde vyvrcholením týchto aktivít je už obľúbený každoročný letný tábor CECHCAMP pre chlapcov ZŠ
  • v vysokými školami nadväzujeme kontakt najmä v praktickej oblasti pri rôznych technických meraniach, projektoch, či exkurziách.

  Blízke kontakty máme najmä so školami v našom regióne a to hlavne so Súkromnou strednou odbornou školou, s Gymnáziom sv. Františka z Assisi, so Spojenou školou Kráľovnej Pokoja a so Strednou pedagogickou odbornou školu sv. Márie Goretti v Čadci.

  Okrem škôl v našom okolí sa snažíme aj o spoluprácu s partnermi zo zahraničia, najmä z Talianska, kde saleziánske odborné školy majú vyše storočnú tradíciu. Momentálne máme nadviazané partnerstvo v mestách Turín - Agnelli, Fossane, Mestre ale aj so školami v Španielsku a v Českej Republike.

  Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  január 2022 - saleziani.sk, Bollettino Salesiano

  február 2022 - saleziani.sk, ASC Slovakia, Don Bosco Dnes

  marec 2022 - zilinak.sk

  jún 2022 - www.youngcarmechanic.sk

  júl 2022 - www.youngcarmechanic.sk

  september 2022 - Don Bosco Dnes, saleziani.sk

  Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  1. O nás - O škole | Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka [online]. www.sjoroza.sk, [cit. 2022-12-20]. Dostupné online.