Redukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Redukcia (z lat. reductio = (u) vedenie späť) môže znamenať:

 • všeobecne:
  • zníženie, zmenšenie, obmedzenie, zúženie (doslovné aj prenesené)
  • návrat do pôvodného stavu
 • v technike, matematike, geodézii a podobne: prevedenie na inú hodnotu, veličinu a pod.; prepočet na iné jednotky / prepočet parametrov stavu látky, sústavy alebo systému na určitý, vopred definovaný stav / očistenie nameraných hodnôt od modelovateľných rušivých vplyvov; napríklad:
 • v humanitných vedách, najmä filozofii:
  • vysvetlenie javu pomocou aspektov, z ktorých vychádza, alebo pomocou fundamentálnejších javov
  • záver zo zložitého na jednoduché, zjednodušenie
 • vo filozofii – v metodológii E. Husserla:
 • v informatike:
 • v chémii:
  • chemický proces, pri ktorom sa oxidu odoberá kyslík, pozri redukcia (oxidu)
  • zmena, pri ktorej látka stráca svoj kladný náboj – preberá elektróny od inej látky, pozri redukcia (chémia)
  • slang: zábrusová rúrka umožňujúca spojenie širšieho zábrusu s užším
 • v hutníctve: pozri nepriama redukcia (redukcia vyšších oxidov železa v rudách oxidom uhoľnatým na oxid železnatý)
 • v technike (slang): prechodka, redukčná tvarovka
 • v biológii:
  • spätný vývin organizmov smerom k zjednodušovaniu
  • zníženie počtu chromozómov pri redukčnom delení, pozri redukčné delenie
 • v medicíne:
 • v matematike: viacero významov, pozri redukcia (matematika)
 • v jazykovede:
  • skrátene redukcia samohlások (nejaké obmedzenie kvality samohlások v istej pozícii v istých jazykoch)
  • zjednodušenie vety znížením počtu slov bez zmeny vetnej štruktúry
 • v pedagogike a antropológii: skrátene antropologická redukcia (cesta od pozorovania podrobností k celku a takto prehĺbené chápanie)
 • v maliarstve: obmedzenie (sa) na podstatné prvky a výrazy, pozri romantická redukcia
 • v náboženstve a histórii:
  • jedna z ochranných území (misionárskych osád) zriadených v 17. a 18. storočí jezuitmi v Južnej Amerike, pozri jezuitská redukcia
  • laicizácia
  • historicky vo Švédsku: rozhodnutie o navrate všetkých korunných statkov
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.