Preskočiť na obsah

Referencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Referencia môže byť:

  • kladné vyjadrenie, kladná správa, dobrozdanie, odporúčanie (najmä o osobe)
  • osoba či miesto, ktorá/é môžu takéto kladné vyjadrenie poskytnúť
  • vzťah (najmä poukazujúci na určitý pomer javov, faktorov, pojmov a podobne)
  • vo filozofii: skúsenosti, zmyslové údaje o skutočnosti, za ktorých hranice nemožno pri poznávaní skutočnosti preniknúť, pozri referencia (filozofia)
  • v jazykovede: pozri referencia (jazykoveda)

Referencia alebo bibliografická referencia môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. referencia. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 281.
  2. bibliografická reference. In: KTD - Úplné zobrazení záznamu [online]. aleph.nkp.cz, [cit. 2018-01-22]. Dostupné online.
  3. citovanie. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 56. (Poznámka: Význam z textu ale vyplýva len implicitne a protirečí definícii v hesle referencia v tej iste knihe od tej istej autorky.)
  4. KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat [online]. kuk.muni.cz, [cit. 2018-01-22]. Dostupné online. S. 5
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.