Relatívna permeabilita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Relatívna permeabilita alebo pomerná permeabilita je súčasť permeability, číslo udávajúce koľkokrát je dané prostredie z magnetického hľadiska odlišné od vákua, teda podiel permeability nejakého materiálu a permeability vákua. Jej hodnota závisí aj od čistoty daného prostredia (materiálu).

Materiál Relatívna permeabilita μr
Hliník 1,000 023
Kvapalný kyslík 1,003 620
Plynný kyslík 1,000 001 86
Platina 1,000 264
Meď 0,999 990
Voda 0,999 991