Reprodukcia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Reprodukcia alebo (v niektorých kontextoch aj) reprodukovanie môže byť:

 • všeobecne:
  • obnovovanie; (opätovné) vytvorenie
  • napodobenie (originálu) alebo predmet, ktorý vznikol napodobením
  • rozmnoženie
  • podanie, opakovanie niečoho prv poznaného, vypočutého, zažitého
 • vo výtvarnom umení alebo polygrafii:
  • verné napodobenie originálu alebo predlohy rôznymi technikami
  • ručné, fotografické a fotomechanické postupy umožňujúce zhotovenie tlačovej formy podľa originálu alebo predlohy resp. výsledok týchto postupov (obraz, mapa a pod.), pozri reprodukcia (polygrafia)
  • nahradenie časti príp. celej pamiatky zachovanej v autentickom výzore, ktorú v pôvodnej hmote nemožno zachovať, pozri reprodukcia (pamiatka)
 • v hudbe: skrátene hudobná reprodukcia (priama interpretácia alebo prehratie hudobného diela zo prijímača/záznamového diela)
 • v ekonomike: proces ustavične sa opakujúceho nahradzovania spotrebovaných produktov, pozri reprodukcia (ekonomika)
 • v elektroakustike: konverzia elektrického signálu na akustický, pozri reprodukcia zvuku
 • v biológii:
 • v psychológii: vybavenie si zapamätaného, pozri reprodukcia (psychológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.