Reputačný manažment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Reputačný manažment je proces monitoringu procesov v spoločnosti, kvality služieb a produktov a zbierania názorov druhých strán na tieto záležitosti s cieľom ich vyhodnotenia a vylepšenia daných procesov, služieb alebo produktov.

Takéto štatistiky a informácie sú dôležité hlavne z jedného dôvodu, zlepšovanie reputácie a teda zvyšovanie hodnoty značky spoločnosti alebo jednotlivca na trhu. Celý proces získavania údajov pre potreby reputačného manažmentu môže byť veľmi zdĺhavý a môže zahrňovať všetko od toho, čo si ľudia hovoria medzi sebou až po štatistické dáta získané anketami či analytickými nástrojmi.

Problematika reputačného manažmentu sa do popredia dostala hlavne s rozšírením počítačov a novými možnosťami ako ľudia medzi sebou komunikujú. Penetrácia internetu neustále zvyšovala potrebu firiem a jednotlivcov monitorovať to, o čom ľudia hovoria, čo si myslia a čo zdieľajú s druhými. Preto sa spolu s rozvojom internetu odčlenila od veľmi rozsiahlej kapitoly Reputačný manažment aj podkapitola- online reputačný manažment. Reputačný manažment ako taký je veľmi komplexná záležitosť, ktorá sa začína už pri zakladaní spoločnosti, budovaní jej imidžu a identity a etablovaní značky na trhu.