Rolová hra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rolová hra môže byť:

  • všeobecne: metóda alebo hra, pri ktorej viacerí účastníci po dohode na istý čas prevezmú fiktívne vzory myslenia a správania („roly“)
  • v psychológii, pedagogike, sociológii: pozri rolová hra (pedagogika)
  • v personalistike: metóda výberu či vzdelávania personálu v podobe simulácie fiktívnej (extrémnej) situácie alebo rozhovoru, pozri rolová hra (personalistika)
  • ako hra:
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.