Rovnosť (politika a právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rovnosť má v politike a práve niekoľko významov.

Možno rozlišovať medzi rovnosťou:

Právna rovnosť je obsiahnutá v Deklarácii ľudských práv, zatiaľ čo skutočná rovnosť je utopická a nebezpečná, lebo by viedla k spoločnosti zameniteľných jednotlivcov a každý pokus o ňu nevyhnutne vedie k obmedzeniu slobody. Preto sa dnes hľadá taká spoločenská rovnosť, ktorá prosto uznáva ako princíp, že výhody sa ľuďom majú dávať úmerne k ich zásluhám a práci. Rovnosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt.