Rozlišovacia schopnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rozlišovacia schopnosť alebo nepresne rozlíšenie môže byť:

 • vo fyzike: minimálny rozdiel hodnôt sledovanej veličiny, ktorý je určité zariadenie ešte schopné rozlíšiť, pozri rozlišovacia schopnosť (fyzika)
 • vo fotografii:
  • schopnosť fotografického objektívu alebo fotograficky citlivej vrstvy zaznamenávať podrobnosti v obraze, najčastejšie udávaná počtom čiar rozlíšiteľných na dĺžke 1 mm, pozri rozlišovacia schopnosť (objektív, film)
  • pri digitálnom fotoaparáte: maximálny počet pixelov zosnímateľných snímačom fotoaparátu, udáva sa v celkovom počte pixelov napr. 1280x1024 pixelov je 1.3 Mpix (megapixela), pozri rozlišovacia schopnosť (digitálny fotoaparát)
 • v informatike:
  • pri analógových zariadeniach: pomer veľkosti najmenšej rozlíšiteľnej či rozlišovanej hodnoty premennej k rozsahu premennej
  • pri digitálnych zariadeniach: obrátená hodnota rozsahu digitálnej informácie
  • pri monitoroch: maximálny počet pixelov zobraziteľných na monitore počítača, udáva sa v rastri (násobku) pixelov napr. 1024x768, 1280x1024…, pozri rozlišovacia schopnosť (monitor)
  • pri tlačiarni:
   • počet bodov (dots) na palec (inch), ktoré dokáže vytlačiť počítačová tlačiareň, udáva sa v rastri (násobku bodov – dots), jednotka dpi (dots per inch) napr. 600x1200 dpi, pozri dots per inch
   • pre staršie typy ihličkových tlačiarní: počet riadkov (lines), ktoré sa dajú vytlačiť na palec dĺžky, udáva sa v lpi (lines per inch) napr. 30 lpi, pozri lines per inch
  • pri skeneri: počet bodov (dots), ktoré dokáže zosnímať skener na palec dĺžky (inch), udáva sa v rastri (násobku bodov – dots), jednotka dpi (dots per inch) napr. 600x1200 dpi, pozri dots per inch
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.