Rozprávanie (kompozičný postup)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rozprávanie alebo (najmä prozaické a epické aj) narácia je makrokompozičný postup (aj slohový) pri výstavbe deja žánrov, ktorého základným prostriedkom je fabula.

V epických dielach je to základný slohový postup. Preferuje subjektívne prvky a možno v ňom rozlišovať priamu reč a všetky formy reči rozprávača. Dá sa definovať aj ako reťaz dejových zložiek textu, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi.

Genette odlišuje tri základné významy výrazu 'rozprávanie' (récit):

  • naratívny obsah, t. j. 'označované' (signifié), pokrýva termínom 'príbeh'(histoire)
  • 'rozprávaním' (récit) v užšom zmysle slova rozumie naopak zložku 'označujúcu' (signifiant), t. j. naratívny prehovor, naratívny text
  • termínom 'narácia' (narration) označuje rozprávací, naratívny akt (acte narratif producteur)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.