Ručenie (zabezpečenie záväzku)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ručenie je jeden zo spôsobov zaistenia záväzkov, ktorý spočíva v tom, že ručiteľ, osoba vždy odlišná od dlžníka, na seba vezme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak tak neučiní dlžník. Ide o dohodu medzi veriteľom a ručiteľom, ktorou vznikne nový záväzok a ručiteľ sa dostane do pozície veľmi podobnej dlžníkovi. Ručenie sa najčastejšie používa pri úveroch a pôžičkách, pri ktorých veriteľ ich zaistenie obvykle vyžaduje, pretože dlžník nie je schopní ihneď sám platiť.

Charakter ručenia[upraviť | upraviť zdroj]

Ručiteľský záväzok je voči hlavnému záväzku akcesorický a subsidiárny. Jeho akcesoria a subsidiarita sa prejavuje predovšetkým v tom, že pokiaľ zanikne pohľadávka veriteľa, napr. preto, že ju dlžník splní, zanikne tím automaticky i ručenie. Zákonnými výnimkami je nahradenie zaniknutého záväzku novým záväzkom, alebo zánik hlavného záväzku v obchodno-právnych vzťahoch, pokiaľ k tomu došlo z dôvodov nemožnosti plnenia dlžníkom či zánikom dlžníka. Subsidiarita ručenia zase spočíva v tom, že veriteľ môže chcieť splnenie pohľadávky ručiteľom až vtedy, keď k tomu najprv a bezvýsledne vyzve dlžníka. V obchodno-právnych vzťahoch platí, že predchádzajúce výzvy není treba, pokiaľ je nepochybné, že dlžník svoj dlh nesplní. Niekedy môže byť v rámci ručenia navyše dohodnuté tzv. „dobrodenie poriadku“, ktoré znamená, že veriteľ sa na ručiteľa obráti až vtedy, keď sa márne pokúsi získať svoju pohľadávku po dlžníkovi súdnou cestou. Veriteľ má okrem toho voči ručiteľovi tzv. informační povinnosť, kedy mu musí na požiadanie zdielať aktuálnu výšku svojej pohľadávky, a ručiteľ môže voči nemu naopak uplatniť všetky námietky, ktoré by inak mohol uplatniť dlžník. Pokiaľ potom bude ručiteľ donútení splniť danou pohľadávku za dlžníka, môže potom po ňom požadovať náhradu poskytnutého plnenia (tzv. regres). Toto právo na náhradu je majetkové a môže sa preto premlčať v obecnej premlčanej lehote.

Zmenkové a šekové ručenie[upraviť | upraviť zdroj]

Ručiteľ zmienky sa nazýva aval. Postavenie avala je značné odlišné od postavenia bežného ručiteľa, jeho záväzok není subsidiárny, pretože veriteľ sa nemusí najprv obracať na dlžníka. Na druhej strane akcesoria záväzku je významne oslabená. Neplatnosť hlavného záväzku z iných dôvodov nemá na záväzok avala žiadny vplyv. Šekové ručenie je s tím zmenečným prakticky identické.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ručení na českej Wikipédii.