Rybník (vodná plocha)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Janovský rybník

Rybník je umelo vytvorené vodné dielo, určené predovšetkým na chov rýb, vodných živočíchov alebo regulovanie biodiverzity jednotlivých živočíšnych druhov.

Vzhľad a stavba[upraviť | upraviť zdroj]

Rybník tvorí:

 • pozemok (na ktorom sa nachádza)
 • prítoková časť (pramene),
 • prírodný odpad (uhynuté jedince rastlín a živočíchov),
 • občasné zatopené pozemky,vodný priestor, ktorého dno je prírodné.

Pritekajú doň viaceré prírodné pramene. V prípade potreby sa používa mechanická úprava , priestoru, okolia a dna rybníka. Zoskupenie rybníkov sa nazýva rybničná sústava (rybničné zoskupenie).

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Je určené na chov rýb, vodných živočíchov, regulovanie biodiverzity živočíchov a v záhradníctve ako ozdobný prvok v okrasných záhradách.

Bošilecký rybník

Rozdelenie rybníkov[upraviť | upraviť zdroj]

Rozdeľujú sa podľa:

1. umiestnenie rybníkov v prírode:

 1. zdrojov vody: dažďové rybníky (rybníky plnené len dažďovou vodou), pramenité, riečne, potočné, rybníky so slanou vodou
 2. príslušnosti k rybničnej sústave: izolované,napájacie a obtokové (cirkulácia vody v sústave rybníkov)
 3. podľa prírodného prostredia (okolitého biotopu): poľný, lúčny, lesný a ďalšie

2. funkcie príslušného rybníka:

 1. hlavný rybník (plochou, najväčší rybník)
 2. prúdový rybník (na chov mladých rýb)
 3. komorový rybník (zimovanie rýb)
 4. materský rybník (na chov generačných rýb)
 5. kopulačný rybník (na trenie, rozmnožovanie rýb)
 6. karanténny rybník (na izolovanie rýb)
 7. výskumný (na vedecké výskumy)

3. počtu rýb

4. druhov rýb

Najväčší rybník sveta[upraviť | upraviť zdroj]

Rožmberk[upraviť | upraviť zdroj]

Rožmberk - najväčší rybník sveta

Nachádza sa v Česku v Juhočeskom kraji.

 • najväčšia hĺbka: 6,3 m
 • katastrálna výmera: 667 ha
 • nadmorská výška 427 m
 • dĺžka hrádze: 2430 m
 • rozloha vodnej plochy: 489 ha
 • vodná elektráreň