Preskočiť na obsah

Rytmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rytmus (gr. rhytmos – tok, prúd) môže byť:

 • všeobecne:
  • zákonité pravidelné či nepravidelné opakovanie tých istých javov v ich časovej alebo priestorovej následnosti; zdroj či prejav takéhoto opakovania
  • členenie procesu na časovo alebo obsahovo rovnaké alebo obdobné periodicky sa opakujúce úseky
  • miera rovnakosti v čase a priestore
 • vo verzológii: pravidelné striedanie určitých jazykových prvkov vo verši s cieľom vytvoriť rytmický impulz, pozri rytmus (verš)
 • v próze: syntaktická výstavba podmienená členením textu na hovorové takty korešpondujúce s funkčným opakovaním fonetických, lexikálnych alebo gramatických jednotiek, pozri rytmus (próza)
 • v biológii:
 • v hudbe: vnútorné členenie časového priebehu hudobnej skladby striedaním prízvučných a neprízvučných dôb, pozri rytmus (hudba)
 • v architektúre: pravidelné striedanie odlišných architektonických článkov alebo opakovanie jednotlivých motívov spravidla za dodržania stanoveného rytmu, pozri rytmus (architektúra)
 • meno jedného z dvoch raperov z hip-hopovej formácie Kontrafakt, pozri Rytmus (raper)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.