S.M.A.R.T.

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology alebo S.M.A.R.T. je monitorovací systém pevných diskov, ktorý deteguje a posiela správy o rôznych ukazovateľoch spoľahlivosti v snahe predvídať zlyhania.

Zlyhania diskov môžeme rozdeliť na dve kategórie:

 • predpovedateľné - obyčajne mechanické chyby spôsobené opotrebovaním, alebo starnutím
 • nepredpovedateľné - iné chyby, ako napr. zničenie elektroniky

Pomocou S.M.A.R.T. technológie je možné odhaliť až v 60% predpovedateľnú chybu a tak včas zabezpečiť zálohu dát ešte pred samotným zlyhaním.

Každý sledovaný údaj má pridelené:

 • ID
 • aktuálnu hodnotu
 • najhoršiu dosiahnutú hodnotu

ID hovorí čo daný údaj znamená (napr. aktuálna teplota disku, počet presunutých sektorov, počet kalibrácií hlavičiek). Každý výrobca má iné ID pre udalosti. Hodnoty jednotlivých atribútov sú v rozsahu od 1 do 253, pričom 1 je najhorší stav. V závislosti od výrobcu sa zvolí hodnota 100 alebo 200 za „normálny“ stav.

Priekopníkom technológie S.M.A.R.T. bol Compaq, ale dnes ju podporuje väčšina dodávateľov pevných diskov a materských dosiek. Väčšina materských dosiek vydá varovnú správu, keď sa blíži zlyhanie disku.

Softvér[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú monitorovacie programy, ktoré detailnejšie sledujú stav disku. Každý výrobca určí sadu atribútov a ich prahových hodnôt, ktoré by pri normálnej prevádzke nemali byť prekročené. Vhodný softvér je schopný ich v čase sledovať, extrapolovať aktuálne trendy a predpovedať prekročenie prahovej hodnoty. Softvér tiež rozlišuje medzi postupnou degradáciou v čase (čo predstavuje normálne opotrebovanie) a náhlou zmenou, ktorá môže indikovať problém.

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

80-gigabajtový pevný disk WDC800JB-00CRA1 môže monitorovať tieto S.M.A.R.T atribúty:

 • Chybovosť surového čítania
 • Čas roztočenia
 • Počet štartov a zastavení
 • Počet realokovaných sektorov
 • Chybovosť vyhľadávania
 • Počítadlo hodín prevádzky
 • Počet pokusov o otáčanie
 • Počet pokusov o rekalibráciu
 • Počet resetov
 • Počet realokačných udalostí
 • Počet aktuálnych otáznych sektorov
 • Počet neopraviteľných sektorov
 • Počet chýb CRC
 • Počet chýb zápisu