Sekvenčný diagram

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sekvenčný diagram (angl. sequence diagram) je typ diagramu jazyka UML, ktorý zobrazuje procesy, ktoré sa vykonávajú sekvenčne. Sekvenčný diagram zobrazuje sekvencie správ, ktoré sa vymieňajú medzi úlohami, ktoré implementujú chovanie systému, usporiadané v čase. Ukazujú tok riadenia medzi mnohými objektami, ktoré sa zúčastňujú kontextu scenára.

Sekvenčný diagram v UML 1.x vpravo zobrazuje sekvenciu správ v jednoduchom reštauračnom systéme. Diagram reprezentuje zákazníka objednávajúceho si jedlo a víno, pijúceho vínom, potom konzumujúcom jedlo a nakoniec zaplatí. Čiarkované čiary zhora dolu znázorňujú časovú os, čas plynie zhora dolu. Šípky znázorňujú správy od konateľa deja ostatným objektom. Napríklad, zákazník pošle správu „platiť“ pokladníkovi. Polovičné šípky znázorňujú asynchrónne volanie metód.

Sekvenčný diagram v UML 2.0 je podobný ako v UML 1.x, pridáva však možnosť modelovania variácií k štandardnému plynutiu udalostí.