Redukčný katalyzátor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Redukčný katalyzátor je zariadenie montované do výfukového traktu piestových spaľovacích motorov, ktoré znižuje emisie oxidov dusíka (NOx). Problém s týmito emisiami majú motory ktoré spaľujú zmes s prebytkom kyslíka, t.j. vznetové motory a zážihové motory s priamym vstrekom. Aby tieto motory plnili súčasné prísne emisné predpisy kladené na vozidlové motory, bez redukčného katalyzátora sa takmer nezaobídu.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa princípu možno rozdeliť katalyzátory na dva typy [1]:

 1. so selektívnou katalytickou redukciou (SCR), ktorý je schopný znižovať iba emisie NOx
  • vysoká účinnosť premeny nad 90 %
  • vysoká cena
  • vstrekovanie redukčných činidiel do výfukových plynov (amoniak, močovina, AdBlue) pred katalyzátor
  • je potrebná regulácia dynamického dávkovania činidiel
  • je nevyhnutný prídavný oxidačný katalyzátor pre redukciu pevných častíc
  • využitie:
   • pre stacionárne aplikácie boli vyvinuté a úspešne používané už v 90-tych rokoch 20. storočia
   • pre nákladné vozidlá, autobusy a niektoré osobné vozidlá so vznetovými motormi vyrobené od roku 2011 (emisná norma Euro 5)
   • pre všetky vozidlá so vznetovými motormi vyrobené od roku 2015 (emisná norma Euro 6)
 2. s neselektívnou katalytickou redukciou (NCR)
  • nízka cena
  • využitie CHx a CO ako redukčných činidiel
  • je možná súčasná oxidácia pevných častíc, CHx a CO
  • nízka účinnosť premeny
  • potrebná úprava motorov a prevádzkových podmienok tak, aby dochádzalo k vyšším emisiám CHx a CO (redukčné činidlá), bez nutnosti vstrekovať uhľovodíky do spalín pred katalyzátorom, čo má za následok zvyšovanie spotreby paliva.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zelenka P., Burgler L., Herzog P.L., Winklhofer E., Cartellieri W.P. : NOx Reduction Strategies for DI Diesel Engines. SAE paper 920470. International Congress and Exposition, Feb.1992.(in) Diesel Particulate Emissions: Measurement Techniques, Fuel Effects and Control Technology PT-42, (ed.) Johnson J.H., SAE,Inc Warrendale,PA USA,1992

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]