Seminár (kurz)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Seminár je druh kolektívneho odborného štúdia, ktorej podstatou je spojenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov. Ide o užšie intenzívne pracovné rokovanie za účasti do 50 účastníkov, zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa s aktuálnymi úlohami a problémami, ktoré sú predmetom praktickej alebo teoretickej činnosti prítomných osôb, s následnou diskusiou o nich. Organizovanie seminárov, v kombinácii so spoločensko-zábavnými podujatiami, je často súčasťou programov incentívnych zájazdov a pobytov.

Pojem seminár sa často spája s pojmami školenie alebo kurz. Ide o aktivity spojené so vzdelávaním, sústredené na špecifický predmet vzdelávania, pričom účastníci počúvajú prednášajúceho. Sústreďujú sa na špecifický predmet vzdelávania. Účastníci nemajú len pasívnu úlohu, pretože diskusia je významnou súčasťou týchto podujatí. S ohľadom na použitie diskusných metód ide o panelovú diskusiu, diskusiu za okrúhlym stolom, kolokvium, skupinovú diskusiu a skupinové interview.