Sexuálne zneužívanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sexuálne zneužívanie je vnucovanie nežiaduceho sexuálneho aktu jednou osobou druhej.

Sexuálne zneužívanie dieťaťa[upraviť | upraviť zdroj]

Sexuálne zneužívanie dieťaťa je akýkoľvek vzťah medzi dieťaťom a dospelou osobou, ktorého zámerom je zneužiť dieťa za sexuálnym účelom. Sexuálne zneužívanie zahŕňa všetky aktivity, pri ktorých je dieťa zneužité na sexuálnu stimuláciu či ukájanie inej osoby ako (no nielen): odhaľovanie sa pred dieťaťom, odhaľovanie genitálií dieťaťa, hladkanie, sexuálne obťažovanie a donucovanie; sexuálnym zneužívaním je aj keď iná osoba dovolí dieťaťu sledovať pornografiu alebo sexuálne aktivity, alebo ho k sledovaniu priamo pobáda. [1] Archivované 2007-05-07 na Wayback Machine Podľa Vlčkovej (2001) sexuálne zneužívanie zahŕňa akékoľvek dotýkanie, styk, či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti alebo kto sa dostal s dieťaťom do nejakého kontaktu.

Objekty sexuálneho zneužívania detí[upraviť | upraviť zdroj]

Objektom intrafamiliárneho i extrafamiliárneho zneužívania sa môžu stať deti všetkých vekových kategórií – od najútlejšieho veku až do 15. roku ich života (Vlčková, 2001). Výskum v zariadeniach pre výkon väzby na Slovensku, objektom ktorého boli jedinci odsúdení podľa § 242 a § 245, ukázal, že kým pedofilne orientovaní páchatelia sa zameriavajú na deti do 10. roku života, objektom záujmu incestne orientovaných páchateľov sú predovšetkým deti 13 – 15 ročné. Pričom neexistuje typický obraz páchateľa z hľadiska jeho osobnostných alebo sociálnych charakteristík. Najčastejšie zneužívanými deťmi sú dievčatá, pričom chlapci predstavujú asi 20% podiel zo všetkých zneužívaných detí. Bass a Davis (1988) uvádzajú, že do osemnástich rokov je sexuálne zneužité každé tretie dievča a každý siedmy chlapec.

Formy sexuálneho zneužívania[upraviť | upraviť zdroj]

Pri všetkých nasledovných činnostiach sa jedná o nedobrovoľné, nanútené akty, prípadne o akty s dieťaťom.

Bezkontaktné (bezdotykové) formy
  • slovné sexuálne obťažovanie
  • exhibicionizmus
  • vystavovanie osôb nezakrytým sexuálnym praktikám
  • vystavovanie osôb pornografii
Kontaktné formy

Prejavy a následky sexuálneho zneužívania[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 8/01, s. 12 – 15
  • Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 9/01, s. 8 – 10
  • Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 10/01, s. 9 – 10
  • Združenie náruč - sexuálne zneužívanie

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.