Preskočiť na obsah

Skautský zbor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Skautský zbor je organizačná jednotka Slovenského skautingu. Spravidla združuje 50 až 150 členov z jedného mesta alebo regiónu (viacero obcí a pod.), ktorí sú združení v skautských oddieloch s počtom 10 až 30 (prípadne aj viac) členov.

Skautské zbory sú dôležitou súčasťou skautingu a okrem vlastnej práce s deťmi a mládežou v oddieloch zbory zodpovedajú aj za zabezpečenie vzdelávania vedúcich, priestorov (klubovne, sklady...), financií, materiálu potrebného na činnosť. Z tohto dôvodu vystupuje každý zbor ako subjekt s udelenou právnou subjektivitou, takže majú pridelené vlastné IČO (resp. SID), DIČ a v plnej miere nesú zodpovednosť za svoju činnosť. V tomto kontexte sú skautské zbory veľmi dobrou školou zodpovednosti pre mladých ľudí a práve skúsenosti získané pri vedení zboru dokážu neskôr veľmi dobre využiť vo svojom profesijnom živote.

Najviditeľnejšou činnosťou skautských zborov sú hlavne väčšie aktivity organizované pre vlastných členov (napríklad letné a zimné skautské tábory), avšak verejnosť sa s činnosťou skautov stretáva aj na akciách organizovaných pre verejnosť (najznámejšia akcia je rozdávanie Betlehemského svetla počas Vianočných sviatkov) či zo zapojenia sa skautov do kampaní a zbierok ako je Deň narcisov, Biela pastelka, Týždeň modrého gombíka a pod. Skautské zbory, ktorých je na Slovensku vyše 100, sa aj takýmto spôsobom snažia o službu verejnosti a zapojenie sa skautov do spoločensky prospešných aktivít.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]