Preskočiť na obsah

Slovenská inovačná a energetická agentúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo SIEA, Bajkalská 27, BA

Súradnice: 48°09′06″S 17°08′57″V / 48,151616°S 17,149124°V / 48.151616; 17.149124

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo na Bajkalskej 27 v Bratislave

Slovenská inovačná a energetická agentúra skrátene SIEA je štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, sprostredkováva čerpanie finančnej pomoci, vypracováva energetické audity, koncepcie a štúdie a overuje hospodárnosť prevádzky sústav tepelných zariadení. Zriadená bola rozhodnutím ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999.

Oblasti pôsobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi hlavné oblasti pôsobnosti SIEA patria:

  • Bezplatné odborné energetické poradenstvo
Zameriava sa na šírenie povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie, šetrení energiou a energetickej efektívnosti. Domácnosti, obce a podnikatelia môžu na tento účel využiť bezplatnú telefonickú linku a služby troch poradenských centier v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Realizuje sa v rámci projektu spolufinancovaného ŽIŤ ENERGIOU.
  • Implementácia opatrení v rámci Operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaná infraštruktúra.
Jedná sa o opatrenia podporované z európskych a štrukturálnych investičných fondov. V oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby, zavádzania progresívnych technológií v energetike, využívania obnoviteľných zdrojov energie a poskytovania poradenstva v oblasti energetiky je podpora určená pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor. Domácnosti môžu od decembra 2015 požiadať o podporu inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V oblasti inovácií a technologických transferov je podpora určená na inovačné aktivity v podnikoch.
  • Poskytovanie grantov a dotácií
SIEA v minulosti administrovala viaceré programy určené pre domácnosti a verejný sektor. Tie podporovali využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a zníženie energetickej náročnosti vo verejnom sektore. V rokoch 20102011 poskytovala dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti.
  • Organizácia vzdelávania a skúšok
Pre Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečuje SIEA skúšky špecialistov v tepelnej energetike so zameraním na elektrinu a plyn, skúšky energetických audítorov, ako aj skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov.
  • Podpora inovačných aktivít
S cieľom povzbudiť domácich podnikateľov k inovatívnym podnikateľským aktivitám SIEA každoročne organizuje súťaž o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka".
Vypracováva analýzy a publikácie k tematike klastrov na Slovensku a realizuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sa týkajú podpory inovačných aktivít v podnikoch.

História[upraviť | upraviť zdroj]

V minulosti pôsobila na území bývalého Československa – Československá Štátna energetická inšpekcia, ako orgán štátnej správy v oblasti špecializovanej kontroly hospodárenia s palivami a energiou. V rámci svojej kompetencie inšpektori tejto organizácie mohli formou finančných pokút sankcionovať spotrebiteľov za nehospodárne využívanie energie. Neskôr k týmto činnostiam pribudli i ďalšie aktivity ako odborné poradenstvo v racionalizácii využitia energie, vzdelávanie energetických špecialistov, poskytovanie konzultácií a rád o možnostiach efektívnejšieho využívania energie. Tým sa začal vytvárať priestor na pozitívnu motiváciu pre spotrebiteľov energie na znižovaní jej spotreby.

Následne po rozdelení federatívnej republiky prešli delimitáciou z Federálnej energetickej agentúry na Slovenskú energetickú inšpekciu aktivity agentúrnych činností, čím vznikla Slovenská energetická inšpekcia – Energetická agentúra. Nadobudnutím účinnosti Zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a zmene živnostenského zákona vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona Štátna energetická inšpekcia. Tým sa vytvorili podmienky pre oddelenie energetickej inšpekčnej činnosti od agentúrnych aktivít.

Rozhodnutím ministra hospodárstva sa Slovenská energetická inšpekcia – energetická agentúra (SEI-EA) s účinnosťou od 1. mája 1999 pretransformovala na Slovenskú energetickú agentúru (SEA), príspevkovú organizáciu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva so zameraním najmä na oblasť ovplyvňovania racionalizácie využitia a dosahovania úspor energie.

Na základe Rozhodnutia č. 18/2007 ministra hospodárstva Slovenskej republiky sa dňom 1. apríla 2007 zmenil názov príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR Slovenská energetická agentúra na Slovenská inovačná a energetická agentúra.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. O SIEA [online]. SIEA, [cit. 2022-01-12]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]