Slovník cudzích slov: A/Z

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovník cudzích slov (s podnázvom A/Z) je slovník cudzích slov od autorov Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková (rod. Šalingová) a Samo Šaling, ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v roku 1979 (druhé vydanie: 1983, tretie vydanie: 1990). Samo Šaling z politických dôvodov nesmel byť do roku 1989 uvedený ako autor slovníka.

Slovník cudzích slov A/Z je rozšírenou a značne upravenou podobou Slovníka cudzích slov od viac-menej tých istých autorov z roka 1965 (1970). Naopak, ďalším rozšírením a úpravou Slovníka cudzích slov A/Z vznikol dnešný Veľký slovník cudzích slov (prvé vydanie 1997).

Autori na slovníku pracovali dvadsať rokov, práce dokončili v decembri 1976.

Slovník obsahuje asi 60 000 slov. V čase svojho vzniku išlo podľa názoru autorov o najväčší slovník cudzích slov v celej slovanskej literatúre [pozn 1]. Charakteristické pre slovník je, že obsahuje veľa odborných, a to najmä prírodovedných a technických, termínov. Obsahuje aj hovorové a slangové a zriedkavo aj nárečové slová. Citátové slová, výrazy, zvraty a citáty sa uvádzajú v minimálnej miere.

Bližšie informácie o autoroch pozri v článku Veľký slovník cudzích slov.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Síce napríklad Velký slovník cizích slov V. Pecha z roku 1948 má takmer 70 000 slov. [1], ale vysvetlenia v ňom sú oveľa stručnejšie než v Slovníku cudzích slov A/Z.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slovník cudzích slov. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 406.
 • ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 4-5.
 • KUCHAR, Rudolf. Nad novým slovníkom. Kultúra slova, 1980, roč. 14, čís. 4, s. 120-122. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • BUZÁSSYOVÁ, K.. Lexikálny význam a spájateľnosť pomenovaní inaugurácia, inauguračný. Kultúra slova, 1997, roč. 31, čís. 5, s. 261-367. Dostupné online [cit. 2016-09-20]. s. 261
 • KLIMEŠ, L.. Nový slovenský slovník cizích slov. Naše řeč, 1981, roč. 64, čís. 2, s. 105-109. Dostupné online [cit. 2016-09-20].

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • KUCHAR, Rudolf. Nad novým slovníkom. Kultúra slova, 1980, roč. 14, čís. 4, s. 120-122. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • BOSÁK, Ján. Nad Slovníkom cudzích slov. Slovenská reč, 1981, roč. 46, čís. 2, s. 114-122. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • GENZOR, J.. Ivanová-Šalingová, M. - Maníková, Z.: Slovník cudzích slov. Jazykovedný časopis, 1980, roč. 31, čís. 2, s. 195-198. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • KLIMEŠ, L.. Nový slovenský slovník cizích slov. Naše řeč, 1981, roč. 64, čís. 2, s. 105-109. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • ROUDNÝ, Miroslav. Nový slovník cizích slov ve slovenštině. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, čís. 2, s. 156-162. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • ROUDNÝ, M.. Druhé vydání slovenského slovníku cizích slov. Naše řeč, 1984, roč. 67, čís. 5, s. 245-246. Dostupné online [cit. 2016-09-20].
 • DVONČ, Ladislav. Slovenskí jazykovedci - MÁRIA IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, rod. IVANOVÁ – 1976-1985 [online]. JÚ ĽŠ SAV, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.