Preskočiť na obsah

Sociálna politika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sociálna politika je cieľavedomé smerovanie k zlepšeniu podmienok obyvateľstva v rámci daných hospodárskych možností krajiny. Sociálna politika zahŕňa politiku sociálneho zabezpečenia vrátane osobných sociálnych služieb, rodinnej politiky, bytovej politiky, najmä jej sociálnych aspektov, zdravotnej politiky, politiky zamestnanosti a vzdelávacej politiky.

Členenie sociálnej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

 • aktívna (perspektívna – prijímanie, súbor takých opatrení, ktoré predchádzajú vzniku sociálnych problémov)
 • pasívna (retrospektívna – zameriava sa na riešenie vzniknutých problémov)

Objekty sociálnej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

 • jednotlivec
 • skupiny ľudí
 • celé obyvateľstvo

Môžu sa členiť podľa:

 • veku
 • pohlavia
 • vzdelania
 • príjmov
 • výdavkov

Subjekty sociálnej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

 • štát a jeho orgány
 • zamestnávatelia, zamestnávateľské orgány, zamestnanecké orgány, odbory
 • obce
 • charitatívne organizácie, občianske iniciatívy, cirkev
 • rodina, domácnosť, občania

Modely sociálnej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

 • redistributívny - prevláda prerozdeľovanie, úloha štátu je rozhodujúca (Švédsko, Dánsko)
 • výkonný – vychádza zo zásady, že primárne majú byť uspokojované otázky v oblasti sociálnej sféry na základe pracovných výkonov, činnosti (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko)
 • reziduálny – orientácia výhradne na trh, rodinu a jedinca samotného, až v prípade keď rodina ani trh nemôžu zasiahnuť, nastáva úloha štátu (USA, Japonsko, Veľká Británia)

Základné princípy sociálnej politiky[upraviť | upraviť zdroj]

 • princíp sociálnej spravodlivosti
 • princíp sociálnej solidarity
 • princíp subsidiarity
 • princíp participácie