Strieda (elektronika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Strieda () je definovaná ako pomer doby trvania impulzu () voči perióde signálu ()
Animácia šírkovej modulácie pravouhlého signálu (PWM). Signál má konštantnú periódu a premenlivú striedu (0 - 100 %).

Strieda (alebo tiež činiteľ plnenia) periodicky sa opakujúceho dvoj-stavového javu, signálu, alebo funkcie je definovaná ako pomer doby trvania aktívneho stavu („zapnutý“, log.1, prúd tečie, zariadenie pracuje, hodnota je nenulová, …) voči perióde (dobe opakovania sa) javu. Vyjadruje sa zvyčajne v percentách.

Symbolické vyjadrenie:

strieda

kde

D je strieda (z angl. duty cycle – pracovný interval);
je doba, kedy je funkcia nenulová;
je perióda funkcie.

Alternatívne k percentuálnemu vyjadreniu sa strieda niekedy udáva aj vo forme pomeru dĺžky trvania stavov „zapnutý“ a „vypnutý“ – napr. 1:1 vyjadruje striedu 50 %, 1:3 25 % a pod.

Príklad: ak je vykurovacie teleso zapnuté vždy 1 sekundu a potom vypnuté 99 s, pracuje so striedou 1/100 = 1 % (alebo 1:99 pri vyjadrení v tvare „zapnutý“:„vypnutý“).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]